SBF Anhöriga skriver i Stockholms Fria Tidning

Stockholms Fria Tidning har publicerat en debattartikel av Svenska Brukarföreningens Anhörigas ordförande Annika Rosengren.

Rosengren skriver om harm reduction, om att inte stänga dörren, William Petzäll, stigma och sina egen upplevelser som anhörig.

Anhöriga måste få rätten att välja den väg som känns bäst att hjälpa och inte bli uteslutna och klassade som jobbiga för att vi väljer en annan fungerande väg, skriver Annika Rosengren, ordförande Svenska brukarföreningens Anhöriga.

Läs hela artikeln här.

Stockholms Fria Tidning har publicerat en debattartikel av Svenska Brukarföreningens Anhörigas ordförande Annika Rosengren.

Rosengren skriver om harm reduction, om att inte stänga dörren, William Petzäll, stigma och sina egen upplevelser som anhörig.

Anhöriga måste få rätten att välja den väg som känns bäst att hjälpa och inte bli uteslutna och klassade som jobbiga för att vi väljer en annan fungerande väg, skriver Annika Rosengren, ordförande Svenska brukarföreningens Anhöriga.

Läs hela artikeln här.