Ny skrift om rättigheter inom beroendevården

Sveriges kommuner och landstings Kunskap till praktik har tagit fram en informationsbroschyr i fickformat riktad till brukare och deras anhöriga.

Broschyren Problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller dopning? Så funkar vården handlar om rättigheter kopplade till vård och behandling för människor som använder narkotika och söker vård för sitt beroende.

Sveriges kommuner och landstings Kunskap till praktik har tagit fram en informationsbroschyr i fickformat riktad till brukare och deras anhöriga.

Broschyren Problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller dopning? Så funkar vården handlar om rättigheter kopplade till vård och behandling för människor som använder narkotika och söker vård för sitt beroende.

Bland annat kan man läsa om dopning och läkemedelsberoende, behandling och rehabilitering, kommunens och landstingets samverkan kring personen som behöver vård (rätten till samordnad individuell vårdplan), sekretess, graviditet och anmälningsskyldighet angående barn, LVM, samsjuklighet och skydd vid hotsituationer.

Skriften är lättläst och innehåller sex gulmarkerade avsnitt med den viktigaste informationen för den som inte vill läsa allt.

Broschyren går att beställa kostnadsfritt genom att mejla sandra.hvarfner@skl.se eller kunskaptillpraktik@skl.se. Ange trcksakens titel, hur många exemplar du vill ha och en leveransadress.

Det går också bra att ladda ner skriften härifrån.