Stödgrupp för Hepatit C

Nu har vi dragit igång en stödgrupp för Hepatit C på Facebook.

Gruppen är främst till för möjlighet till diskussion och stöd personer med hepatit C emellan. Dyker det upp frågor ska SBF tillsammans med kollegor göra vad vi kan för ge det bästa svaret, men huvudsyftet är att ni med hepatit C ska finna och ha utbyte av varandra.

Ansök om medlemskap genom att trycka på facebook loggan.

Uppdatering:

Nu har vi dragit igång en stödgrupp för Hepatit C på Facebook.

Gruppen är främst till för möjlighet till diskussion och stöd personer med hepatit C emellan. Dyker det upp frågor ska SBF tillsammans med kollegor göra vad vi kan för ge det bästa svaret, men huvudsyftet är att ni med hepatit C ska finna och ha utbyte av varandra.

Ansök om medlemskap genom att trycka på facebook loggan.

Uppdatering:

Gruppen har gått från att vara stängd, till att vara hemlig. Detta är för att inte utomstående ska kunna se vilka som är med i gruppen, eftersom var människa har rätt att inte skylta med eventuella diagnoser och dylikt.

Detta har dock medfört att gruppen inte kan ses av personer som inte redan är med i gruppen, vilket i sin tur betyder att gruppen inte kommer växa särskilt och att många som kanske är i behov av att vara med i gruppen inte ens får veta att den finns.

För att göra gruppen så tillgänglig som möjligt krävs att de som nu är medlemmar bjuder in personer de känner som har hepatit C, eller har haft och har erfarenheter att dela med sig av.

Vi hoppas kunna komma på ett bättre sätt att göra med sekretessinställningarna, men tills vidare är det såhär det är!