Europadomstolen: Att förneka någon med opiatabstinens substitutionsbehandling i fängelse bryter mot Europakonventionen

Att förneka någon med opiatabstinens substitutionsbehandling i fängelse bryter mot Europakonventionen.

Fallet gällde en tysk medborgare och avgjordes nyligen i Europadomstolen.

Läs beslutet på ECHR hemsida eller här.

Att förneka någon med opiatabstinens substitutionsbehandling i fängelse bryter mot Europakonventionen.

Fallet gällde en tysk medborgare och avgjordes nyligen i Europadomstolen.

Läs beslutet på ECHR hemsida eller här.