HepatitPortalen.se: Smittskydd Stockholm informerar om akut hepatit B

HepatitPortalen.se har gått ut med en viktig varning.

De senaste månaderna har akut hepatit B upptäckts bland människor som injicerar narkotika i Stockholm. Även andra landsting (Södermanland, Västmanland , Östergötland och Jönköping) rapporterar hepatit b fall (15 fall) med denna stam i samma riskgrupp. Vidare smitta till sexpartner rapporteras också. Förra året var det endast en av 16 personer med akut hepatit B i Stockholm som bedömdes vara smittad via delad utrustning för att injicera narkotika.

HepatitPortalen.se har gått ut med en viktig varning.

De senaste månaderna har akut hepatit B upptäckts bland människor som injicerar narkotika i Stockholm. Även andra landsting (Södermanland, Västmanland , Östergötland och Jönköping) rapporterar hepatit b fall (15 fall) med denna stam i samma riskgrupp. Vidare smitta till sexpartner rapporteras också. Förra året var det endast en av 16 personer med akut hepatit B i Stockholm som bedömdes vara smittad via delad utrustning för att injicera narkotika.

Det är nu viktigt att personer i riskgruppen infomeras och informerar vidare om den pågående hepatit B spridningen och att man tar prover och vaccineras extra frikostigt mot hepatit B, skriver Jenny Stenkvist som är bitr smittskyddsläkare och Veronica Woxén som är smittskyddssjuksköterska på Smittskydd Stockholm. 

Vaccination mot hepatit A och B är kostnadsfritt för personer som injicerar.

LÄS MER >>