Hiv fortsätter att öka

smittskydd

Smittskyddsinstitutet skriver att antalet anmälda hivfall ökade under 2009. 38 fler fall rapporterades än 2008.

221 av de anmälda fallen var heterosexuellt smittade, 134 var smittade via sex mellan män och 27 smittade via intravenöst missbruk. Totalt 486 fall.

Fjolårets ökning bekräftar trenden att antalet hivfall har ökat under 2000-talet.

smittskydd

Smittskyddsinstitutet skriver att antalet anmälda hivfall ökade under 2009. 38 fler fall rapporterades än 2008.

221 av de anmälda fallen var heterosexuellt smittade, 134 var smittade via sex mellan män och 27 smittade via intravenöst missbruk. Totalt 486 fall.

Fjolårets ökning bekräftar trenden att antalet hivfall har ökat under 2000-talet.

Över hälften av alla fall har smittats före ankomst till Sverige i länder med hög förekomst av hiv, framförallt afrikanska länder söder om Sahara samt i Thailand. Det höga antalet speglar en ökad förekomst av hiv i världen och ökad global migration.

108 fall som är bosatta i Sverige och smittade i Sverige rapporterades under året. Av dessa rapporterades 59 fall smittade via homosexuell kontakt.

Till och med år 2009 har totalt 8 935 hivfall anmälts i Sverige, varav drygt 5 000 beräknas leva med hiv i Sverige idag. 30 procent av de anmälda är kvinnor.

Pingat hos Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .