Villkorad vård vid funktionsnedsättning?

Villkorad vård vid funktionsnedsättning?

(Under: LäkemedelsAssisterad Rehabilitering Opiat)

 

Villkorad vård vid funktionsnedsättning?

(Under: LäkemedelsAssisterad Rehabilitering Opiat)

 

Att ha behandling för sitt opiatberoende med sk. LARO (Läkemedelsassisterad Behandling Opiat) skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Ofta kan dock Beroende på gott och ont ta över vården för de patienter som utöver har neuropsykiatriska diagnoser, alltså vården för olika funktionsnedsättningar.

Därefter tas inte helt sällan förskrivningarna av läkemedel för detta som exempelvis Metylfenidat (Ritalin, Conserta, Medikinett m.m.) över från vanliga Landstingsvården och flyttas till Beroende. Så långt allt väl. Det kan nog från grunden ha funnits en god tanke med att hålla i både läkemedel för opiatberoende via Metadon/Buprenorfin/Suboxon) och därefter samordna åtgärder för funktionsnedsättningar.

Att vissa Beroendemottagningar i Stockholm vid återfall av exempelvis Bensodiazepiner börjar villkora även den vård du i nästan alla lägen givetvis bör ha rätt till p.g.a. dina neuropsykiatriska diagnoser, känns inte helt bra.

Även bredare kunskap om behandlingen av neuropsykiatriska diagnoser önskas -som tillståndet Rekyl, Rebounce (Rekyl/Rebounce är inte en biverkan utan kan för en del brukare späda på ex. aggression, självmordsbenägenhet, depression -via förlångt uppehåll mellan doserna, kan ske utan vetskap om tillståndet i sig). Brukare kan därmed fara riktigt illa.

Här händer någonting jag mött på en del mottagningarna i Stockholm som jag inte kan begripa. Att vid återfall av Bensodiazepiner villkora och därmed försvåra situationen än mer, samt faktiskt göra brukaren en otjänst via uppehåll i medicinering som behövs. Detta blir då en repressalie utan omsorg vid återfall. Vård för funktionsnedsättning bör vara byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet den med.

Personligen har det förvånat mig att den okunskap detta tyder på fortfarande sker slentrian, mött allt förmånga brukare i denna situation.

Detta är enligt mig förfärligt och borde inte kunna ske. Bestraffningar i patientens då villkorade ADHD, Autism, ADD, Autismspektrumstörnings behandling. Dos med Metylfenidat dras in ibland under två veckor vare sig proven fortfarande är positiva eller inte. Detta har inte med varandra att göra och att bli sämre i sin ADD underlättar inte tillfrisknandet i stort. Något som faktiskt inte alls har med varandra att göra.

Sammanfattningsvis; att ha läkemedel som ex. Metylfenidat och behandlingen för den neuropsykiatriskafunktionsnedsättningen via Beroende, speciellt under regi LARO (Läkemedels Assisterad rehabilitering Opiat) kan bli ett likamedtecken för villkorad vård. Kan det få ske idag? Obegripligt?

 

Solidaritet

Tack!

Annika Samuelsson Cederberg