Verksamhetsberättelse

Här kommer en enkel sammanfattning av vad som hänt med föreningen i Halmstad sedan starten i mars, då vi hade vårt allra första möte där styrelse tillsattes, stadgar godkändes och lite andra beslut togs. Sedan ordnade vi ett organisationsnummer så att vi kunde registrera föreningen hos skatteverket och på kommunen, så långt inga problem.

Här kommer en enkel sammanfattning av vad som hänt med föreningen i Halmstad sedan starten i mars, då vi hade vårt allra första möte där styrelse tillsattes, stadgar godkändes och lite andra beslut togs. Sedan ordnade vi ett organisationsnummer så att vi kunde registrera föreningen hos skatteverket och på kommunen, så långt inga problem.

Nästa steg i processen var att försöka få tag på en lämplig lokal, så krokar slängdes ut, vi tog hjälp av olika befintliga kontakter och sedan var det bara till att låta processen ha sin gång. Framåt sensommaren, tidigt på hösten, så kom det förlösande samtaleom att det fanns en lokal som kunde bli aktuell. Så vi bokade tid för visning, det visade sig vara en gammal kontorslokal på 14 kvm, så det tyckte vi var på tok för litet, nästa vi tittade på var ok i storlek, men tyvärr så var läget alldeles för avsides från stan, så den tackade vi nej till. Så på hösten kom den perfekt lösningen, ett hus som kommunen förvaltar, stort två våningar, så vi tittade på den och blev jättenöjda, så vi sa ja och ett avtal skrevs, kostnadsfritt fick vi ha denna lokal till förfogande, fantastisk lösning. Vad som mer har gjorts i pappersexercisen var att skaffa ett post/bankgirokonto, fylla i ansökning om föreningsbidrag och skicka in detta, besked kommer i december och eventuell utbetalning sker i så fall januari -09.

 Vi har haft öppet i lokalen preliminärt måndag, torsdag, fredag och söndag mellan 12-16, ungefär sen i början på november. Vi har haft två medlemsmöten där vi har träffats och diskuterat allt från just öppet tider, vad vi ska göra, hur vi ska göra, när vi ska göra och vem ska göra vad. Vi beslutade som sagt att året ut ha dessa öppettider, ha den verksamhet som går att ha utifrån förutsättningarna som finns i dagsläget. För att efter nyår, när vi vet om vi fått beviljat föreningsbidraget, åter kalla till medlemsmöte för att ta ställning till vad som ska köpas in till lokalen, hur vi ska förvalta pengarna och hur vi ska ha öppet.

Jag har under året läst, studerat allt material jag har hittat om både föreningen, dess stadgar, filosofi och principer för att försöka sätt mig in i föreningen och dess verksamhet. Har läst allt från remissvar, fallbeskrivningar, nyhetsbrev, pressmeddelanden, föreningsdokument och allt annat jag hittat. Har även läst så mycket jag hittat om underhållsbehandlingen, kriterier, föreskrifter, riktlinjer och allt möjligt som jag hittat både på hemsidan och i bokform, jag har verkligen gjort allt jag kunat för att vara påläst om det jag ska syssla med och föreningen jag ska representera.Jag har också i egenskap av ordförande och kontaktperson varit fyra dagar i Stockholm på en studieresa skulle man kunna kalla det, jag var med SBF i deras verksamhet dessa dagarna, var med på olka möten, träffar och aktiviteter, samt lärde känna en del av de som är verksamma i Stockholm. Allt för att få en bild av hur föreningen arbetar, vad de gör i Stockholm, vem som gör vad, för att helt enkelt skapa mig en bild, ta med mig det som jag tror att vi kan ha nytta av i Halmstad. Det jag lärde mig var ju bl a att vi får skapa vår verksamhet utifrån våra lokala behov, medlemskollektiv och förutsättningar i Halmstad, vi får hitta vår egen struktur, nisch och ide om hur vi vill driva föreningen, alltid förutsatt att det är i fas med Brukarföreningens stadgar, filosofi och principer som helhet.

Vidare fick jag förmånen att åka med till konferensen i Köpenhamn, där bl a INPUD, IHRA och NAMA var representerade, SBF och Danska Brugerforeningen var givetvis också representerade, samt säkert fler organisationer. Brugerforeningen stod som värd och arrangerade konferensen på ett imponerande sätt i deras lika imponerande lokaler, hela konferensen var på sitt speciella sätt verkligen imponerande och väldigt intressant. Jag lärde mig otroligt mycket om både INPUD och IHRA som är  fantastiska organisationer som gör ett outstanding arbete för oss brukare. Så jag får lov att påstå att trots allt så har det varit ett lärorikt och intressant första år, utan någon lokal först, ingen ekonomi alls, väldigt begränsat med möjligheter att träffas och den lilla grupp som vi är i underhållsbehandlingen i Halmstad.

Får vi vårt sökta bidrag i januari så ser kommande verksamhetsår mycket ljust ut för Halmstads Brukarförening, med dagverksamhet minst fem dagar i veckan och andra uppdrag som kan resultera i eventuella praktikanter, lönebidragsanställningar och/eller OSA-anställningar, det är ett av våra mål för -09. CIAO