Veckans citat 2

”Mettat är viktigast i mitt liv, viktigare än annat, ja, viktigare än min bostad.”

Deltagare i fokusgrupp och brukarundersökningen.

”Mettat är viktigast i mitt liv, viktigare än annat, ja, viktigare än min bostad.”

Deltagare i fokusgrupp och brukarundersökningen.