Vatten förbud infört på S´lars kliniken (Lund)

 
Tja Folkens!
Återigen blir jag uppringd av en av våra medl som(inte vill synas med sitt namn) jag nämner här som X. X gråter och snorar av feber att nu har kliniken satt en stopp-kloss
för ett forsatt drägligt liv! X har genom vår eminenta läkare (  XXXXXXX) fått utskrivet
vätskeutdrivande som X tar varje dag och har tills nu druckit under den norm som man ska dricka,detta får för X, katstrofala följder då X, `Kreatnvärde´ inte når den siffra som kliniken anser att X, skall ha (Inte ens på `Kumla-anst´ ville ledningen besluta om hur mycket/lite vatten som vi skulle få dricka innan u-rinprov)
Men som X, nu uppfattar situationen vågar X, inte dricka vatten eller ta sitt ordinerade läkemedel från nämnda läkare!

 
Tja Folkens!
Återigen blir jag uppringd av en av våra medl som(inte vill synas med sitt namn) jag nämner här som X. X gråter och snorar av feber att nu har kliniken satt en stopp-kloss
för ett forsatt drägligt liv! X har genom vår eminenta läkare (  XXXXXXX) fått utskrivet
vätskeutdrivande som X tar varje dag och har tills nu druckit under den norm som man ska dricka,detta får för X, katstrofala följder då X, `Kreatnvärde´ inte når den siffra som kliniken anser att X, skall ha (Inte ens på `Kumla-anst´ ville ledningen besluta om hur mycket/lite vatten som vi skulle få dricka innan u-rinprov)
Men som X, nu uppfattar situationen vågar X, inte dricka vatten eller ta sitt ordinerade läkemedel från nämnda läkare! Situationen blir värre under tid jag skriver X, har inte fått med sig dos till mån (åter en bestraffning) forsättning följer måste själv sova !
Jag som skriver är och förblir Karl-Rune Malmborg (A.O.M.M-i Skånes -brukarförening)                                                                                                                 Blivit ombedd att stryka S´t Lars-klinikens-läkares-namn-vilket härmed är gjort!
R.