Världsaidsdagen sammanfattad

Sammanfattning från protesterna på Världsaidsdagen som SBF deltog i.

Läs mer om bakgrunden här.

Sammanfattning från protesterna på Världsaidsdagen som SBF deltog i.

Läs mer om bakgrunden här.