Värdelösa intyg – Uppföljning

Hallå alla vänner!

Vår utskrivne medlem som för en v sedan fick ett intyg från sin fd mottagning att det” kunde hända” att patienter fick abstinenssymptom efter att ha trappats ur metadonbehandlingen har nu fått ett lite mer användbart intyg. Det publiceras här. Ändå undrar man varför de inte kan skriva att han pga abstinens  kommer att vara för dålig för att kunna söka fem jobb/dag. Socialstyrelsen skriver i handboken till föreskrifterna att ”prognosen för de ofrivilligt utskrivna är mycket dålig. Nästan alla återfaller i heroinmissbruk med därtill hörande höga risk för dödliga överdoser”.

Brukarföreningen frågar sig vad som blev bättre av att han skrevs ut och vi håller tummarna för att han överlever till dess det är dags att söka metadon igen.

Hallå alla vänner!

Vår utskrivne medlem som för en v sedan fick ett intyg från sin fd mottagning att det” kunde hända” att patienter fick abstinenssymptom efter att ha trappats ur metadonbehandlingen har nu fått ett lite mer användbart intyg. Det publiceras här. Ändå undrar man varför de inte kan skriva att han pga abstinens  kommer att vara för dålig för att kunna söka fem jobb/dag. Socialstyrelsen skriver i handboken till föreskrifterna att ”prognosen för de ofrivilligt utskrivna är mycket dålig. Nästan alla återfaller i heroinmissbruk med därtill hörande höga risk för dödliga överdoser”.

Brukarföreningen frågar sig vad som blev bättre av att han skrevs ut och vi håller tummarna för att han överlever till dess det är dags att söka metadon igen.

Må BÄST alla brukare och tolerera mera! (syftar på den tolerans vi förhoppningsvis visar varandra)

Hej!

Christina P, ordf. Sth brukarförening