Välkomna alla medlemmar till Umeå Brukarförenings Årsmöte

Välkomna alla medlemmar till Umeå Brukarförenings Årsmöte den 22/5 kl.18 på Vindelns folkhögskola (vid kajen).

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast torsdag den 9/5.

Undrar du över något så är du välkommen att ringa: 073- 332 40 01

                            Väl mött!

Välkomna alla medlemmar till Umeå Brukarförenings Årsmöte den 22/5 kl.18 på Vindelns folkhögskola (vid kajen).

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast torsdag den 9/5.

Undrar du över något så är du välkommen att ringa: 073- 332 40 01

                            Väl mött!