Val 2014

Mina röster i de tre valen är nu lagda, eftersom jag har förtidsröstat. Jag tänker nu lite kort berätta om vilka jag röstade på i respektive val och varför jag röstade som jag gjorde, då jag tror att denna info kan vara av intresse utifrån ett brukarperspektiv.

Mina röster i de tre valen är nu lagda, eftersom jag har förtidsröstat. Jag tänker nu lite kort berätta om vilka jag röstade på i respektive val och varför jag röstade som jag gjorde, då jag tror att denna info kan vara av intresse utifrån ett brukarperspektiv.

I riksdagsvalet röstade jag på PP (Piratpartiet). Detta därför att PP värnar starkt om människors integritet och rättigheter, samt vill genomföra en rad viktiga reformer rörande dessa, främst av upphovsrätten. Men det absolut viktigaste skälet till att jag röstade på PP, är deras förslag till en reform inom narkotikapolitiken. PP vill avkriminalisera eget bruk, samt mindre innehav (några enstaka doser) avsedda för eget bruk, av narkotika. Vill man istället rösta på något av de åtta partier som sitter i riksdagen idag, så anser jag att V är det i särklass bästa alternativet. V vill avkriminalisera eget bruk, men inga innehav, av narkotika. Övriga sju partier i riksdagen förespråkar en fortsatt nolltolerans inom narkotikapolitiken. Även F! (Feministiskt Initiativ) förespråkar en fortsatt nolltolerans.

Både i valet till kommunfullmäktige och i valet till landstingsfullmäktige, röstade jag på MP. Frågan om Uppsala skall få en sprututbytesverksamhet har det senaste året varit het, både i kommunfullmäktige och i landstingsfullmäktige. Eftersom det i båda fallen varit MP som legat bakom respektive motion om sprututbyte, så fann jag det naturligt att lägga mina röster på MP. Motionen i kommunfullmäktige har redan fått bifall. Där röstade MP, C, FP, S och V för, medan M, SD och KD röstade emot. Motionen i landstingsfullmäktige gick efter omröstning till återremiss, trots att det fanns en majoritet för bifall. Det spekulerades en del i massmedia dagarna före omröstningen, huruvida FP skulle svika. Men ifall min underrättelse är korrekt, så var det M, KD och C som låg bakom den kuppartade förhalningen. Har man rösträtt till Uppsala landstingsfullmäktige och anser, att även narkotikabrukare skall ha rätt till smittskydd, fast man vill rösta på ett parti ur det borgliga blocket, så anser jag därför i sådant fall FP vara det bästa alternativet.

/Schakalen