Utdelning av Naloxon en barnslek

Naloxon (aka Narcan eller Narcanti) är en livsräddande medicin som kan förhindra överdoser från opiater.

Tyvärr är den i Sverige och i många andra länder receptbelagd, och distributionen är därför begränsad, men läkemedlet kan lagligt administreras av vem som helst.

Denna kortfilm om en simulerad överdos och utdelning av Naloxon visar hur enkelt den kan rädda liv.

Naloxon (aka Narcan eller Narcanti) är en livsräddande medicin som kan förhindra överdoser från opiater.

Tyvärr är den i Sverige och i många andra länder receptbelagd, och distributionen är därför begränsad, men läkemedlet kan lagligt administreras av vem som helst.

Denna kortfilm om en simulerad överdos och utdelning av Naloxon visar hur enkelt den kan rädda liv.