Uppdatering från Skåne Brukarförening

Hej Skånefolk, ville bara lämna ett meddelande om uppdatering ang nytt brukarmöte från 27 maj på metadonmottagningen St Lars sjukhus i Lund. Vi lägger fortlöpande viss info o s v under rubriken “Protokoll/Info”, se länk: http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/2962

Möjligtvis får vi  göra på annat sätt då informationen lätt försvinner bland allt annat. Det är ju rätt viktigt att alla får en chans att läsa och komma med synpunkter. Skånes brukarförening gäller alla, spec skåningar då, inte bara vi som sitter och träffar klinikledning o s v. Vi tar också hemskt gärna emot synpunkter, om man känner sig illa bemött el vill berömma sin klinik. Det förekommer ju det också;)

 

Trevlig sommar!

Micke Johansson/Skåne brukarförening 

Hej Skånefolk, ville bara lämna ett meddelande om uppdatering ang nytt brukarmöte från 27 maj på metadonmottagningen St Lars sjukhus i Lund. Vi lägger fortlöpande viss info o s v under rubriken “Protokoll/Info”, se länk: http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/2962

Möjligtvis får vi  göra på annat sätt då informationen lätt försvinner bland allt annat. Det är ju rätt viktigt att alla får en chans att läsa och komma med synpunkter. Skånes brukarförening gäller alla, spec skåningar då, inte bara vi som sitter och träffar klinikledning o s v. Vi tar också hemskt gärna emot synpunkter, om man känner sig illa bemött el vill berömma sin klinik. Det förekommer ju det också;)

 

Trevlig sommar!

Micke Johansson/Skåne brukarförening