Svenska Brukarföreningens årliga seminarium 16/6

Hej kamrater o Skånefolk!
Tisdagen den 16/6 höll Svenska Brukarföreningen sitt årliga narkopolitiska semminarium på Wennergren Center/Stockholm. Precis som förra året hade vi lyckats få hit en massa intressanta föreläsare/seminariedeltagare. Sbf hade b l a besök av Erin O’Mara, en trevlig tjej från London. Erin har ett ” livsstilsmagasin “, och en webbsida för brukare.Se länk: http://www.blackpoppy.org.uk/. Erin skrev också dagbok under sitt besök hos oss, om själva seminariet går att läsa här. Se länk: http://inpud.wordpress.com/ . Andra som skrivit om seminariet är tidningen ” Situation Stockholm “, se länk: http://www.situationsthlm.se/ .

Vi från Sbf/Skåne var givetvis själv på plats och kunde konstatera att det var lika intressanta debatter/paneldisskusioner som förra året. Vi kommer särskilt ihåg Chatrine Pålsson Ahlgren, inbjuden riksdagsledamot från KD. Chatrine Pålsson Ahlgren är även leg.sjuksköterska. Hon har b l a figurerat i narkodebatter på tv, o jag lade följande rader särskilt på minnet ” Vi Kristdemokrater ger ALDRIG upp hoppet om någon människa, om man så ska genomgå eller få 10-11 chanser på behandslingshem  “. Det är kanske ” snällt menat “, men så fel tänkt!! En opiatbrukare som vill försöka avsluta/nertrappa sitt bruk ÖVERLEVER OFTAST INTE 10-11 försök på behandlingshem! Skulle också gärna vilja se den kommun som betalar alla dom vistelserna, dessutom – har det ej fungarat dom tio första ggr, hur stor är chansen att det gör det en elfte? Ist borde det väl vara dags att pröva andra saker, så att folk får en rimlig chans att nå sina mål, hur dom nu än må se ut!?. Det finns ju EFFEKTIVA LÖSNINGAR!! Ett annat resonemang gick ut på att: Det narkopolitiska området är det ENDA där vi kan tillåta oss att ha en UTOPI SOM MÅL! Mycket märkligt, medan dom/våra politiker drömmer så far en massa människor illa!! Och DET är illa, mycket illa.

Ha en trevlig sommar/Micke Johansson Ordf.Sbf/Skåne

Hej kamrater o Skånefolk!
Tisdagen den 16/6 höll Svenska Brukarföreningen sitt årliga narkopolitiska semminarium på Wennergren Center/Stockholm. Precis som förra året hade vi lyckats få hit en massa intressanta föreläsare/seminariedeltagare. Sbf hade b l a besök av Erin O’Mara, en trevlig tjej från London. Erin har ett ” livsstilsmagasin “, och en webbsida för brukare.Se länk: http://www.blackpoppy.org.uk/. Erin skrev också dagbok under sitt besök hos oss, om själva seminariet går att läsa här. Se länk: http://inpud.wordpress.com/ . Andra som skrivit om seminariet är tidningen ” Situation Stockholm “, se länk: http://www.situationsthlm.se/ .

Vi från Sbf/Skåne var givetvis själv på plats och kunde konstatera att det var lika intressanta debatter/paneldisskusioner som förra året. Vi kommer särskilt ihåg Chatrine Pålsson Ahlgren, inbjuden riksdagsledamot från KD. Chatrine Pålsson Ahlgren är även leg.sjuksköterska. Hon har b l a figurerat i narkodebatter på tv, o jag lade följande rader särskilt på minnet ” Vi Kristdemokrater ger ALDRIG upp hoppet om någon människa, om man så ska genomgå eller få 10-11 chanser på behandslingshem  “. Det är kanske ” snällt menat “, men så fel tänkt!! En opiatbrukare som vill försöka avsluta/nertrappa sitt bruk ÖVERLEVER OFTAST INTE 10-11 försök på behandlingshem! Skulle också gärna vilja se den kommun som betalar alla dom vistelserna, dessutom – har det ej fungarat dom tio första ggr, hur stor är chansen att det gör det en elfte? Ist borde det väl vara dags att pröva andra saker, så att folk får en rimlig chans att nå sina mål, hur dom nu än må se ut!?. Det finns ju EFFEKTIVA LÖSNINGAR!! Ett annat resonemang gick ut på att: Det narkopolitiska området är det ENDA där vi kan tillåta oss att ha en UTOPI SOM MÅL! Mycket märkligt, medan dom/våra politiker drömmer så far en massa människor illa!! Och DET är illa, mycket illa.

Ha en trevlig sommar/Micke Johansson Ordf.Sbf/Skåne