Svenska brukarföreningen om missbruksvården


Gerhard Larsson skrev igår om missbruksutredningen och menar att det finns ett stort antal missbrukare (alkohol, läkemedel och narkotika) som inte får vård. Av gruppen missbrukare antas att bara en av fem får vård. Tyvärr blir det något missvisande om man menar att alla missbrukare söker sig till vården och inte erbjuds vård.

Menar man möjligen att alla missbrukare bör vårdas tar det inte hänsyn till brukarperspektivet. Alla vill inte ha vård, på sikt någon gång, eller kanske till och med aldrig. Problemen är därför annorlunda än man tänker sig, och man bör istället fundera på hur lätt det är att få behandling för den som vill och söker, och vilka villkor som kanske hindrar. Därefter måste man fundera på hur villkoren ser ut för dem som är i behandling.

Från TT:

Berne Stålenkrantz på Svenska brukarföreningen tycker inte att förslaget om en utökad vård räcker om inte också attityderna inom narkotikavården förändras. I dag är kraven som ställs på missbrukare som får vård hårda.

– Kommer man till en klinik för överviktiga och har gått upp i vikt så säger de att "Det är lugnt, det vänder snart och vi tar nya tag", men i narkomanvården blir du utkastad.

Berne Stålenkrantz tycker att vården i dag fokuserar på fel saker.

– Insatserna fungerar inte för att de är inte anpassade efter den verklighet vi lever i, de är anpassade efter målet om ett drogfritt samhälle. Målet måste vara att rädda liv.

Folkhälsominister Maria Larsson har sökts av TT men vill inte kommentera eventuella insatser innan utredningen är klar.

 


Gerhard Larsson skrev igår om missbruksutredningen och menar att det finns ett stort antal missbrukare (alkohol, läkemedel och narkotika) som inte får vård. Av gruppen missbrukare antas att bara en av fem får vård. Tyvärr blir det något missvisande om man menar att alla missbrukare söker sig till vården och inte erbjuds vård.

Menar man möjligen att alla missbrukare bör vårdas tar det inte hänsyn till brukarperspektivet. Alla vill inte ha vård, på sikt någon gång, eller kanske till och med aldrig. Problemen är därför annorlunda än man tänker sig, och man bör istället fundera på hur lätt det är att få behandling för den som vill och söker, och vilka villkor som kanske hindrar. Därefter måste man fundera på hur villkoren ser ut för dem som är i behandling.

Från TT:

Berne Stålenkrantz på Svenska brukarföreningen tycker inte att förslaget om en utökad vård räcker om inte också attityderna inom narkotikavården förändras. I dag är kraven som ställs på missbrukare som får vård hårda.

– Kommer man till en klinik för överviktiga och har gått upp i vikt så säger de att "Det är lugnt, det vänder snart och vi tar nya tag", men i narkomanvården blir du utkastad.

Berne Stålenkrantz tycker att vården i dag fokuserar på fel saker.

– Insatserna fungerar inte för att de är inte anpassade efter den verklighet vi lever i, de är anpassade efter målet om ett drogfritt samhälle. Målet måste vara att rädda liv.

Folkhälsominister Maria Larsson har sökts av TT men vill inte kommentera eventuella insatser innan utredningen är klar.