SVÅRT OCH FÖRSTÅ ELLER SVÅRT OCH INTE FÖRSTÅ?

Det är det som har blivit frågan? Ja nu när byte av verktyg har gått igenom, utan någon reaktion eller handling från samhället i övrigt, så kan man väl låta brukarna få behålla sina verktyg, i synnerhet dom rena, men det är nu inte fallet då polis och väktare fortfarande plockar av brukare de verktyg som påträffas. Tanken är rentav naiv – att tro att man slutar knarka bara för att man inte har några rena verktyg!

Mvh Kenta på brukarföreningen Livdjursg.5A

Det är det som har blivit frågan? Ja nu när byte av verktyg har gått igenom, utan någon reaktion eller handling från samhället i övrigt, så kan man väl låta brukarna få behålla sina verktyg, i synnerhet dom rena, men det är nu inte fallet då polis och väktare fortfarande plockar av brukare de verktyg som påträffas. Tanken är rentav naiv – att tro att man slutar knarka bara för att man inte har några rena verktyg!

Mvh Kenta på brukarföreningen Livdjursg.5A