Sundsvalls intagningsstopp

Det har varit lite frågetecken om intagningsstoppet men nu har vi fått besked. Det är intagningsstopp fortfarande. Eftersom så många söker på beroendemottagningen, hänvisas de till vårdcentralen för remiss till samma beroendemottagning. Man samlar där remisserna för att visa politikerna behovet. Man hänvisar också till Patientnämnden. Sundsvalls kommun har dragit sig ur Landstingets Patientnämnd och har något som kallas Dialog i vården. Tror inte jag kan göra anmälan det måste en patient göra själv. Men jag har  idag skrivit ett brev till kommunen och bifogat rapporten från Hazelden, enligt nedan:

 

Det har varit lite frågetecken om intagningsstoppet men nu har vi fått besked. Det är intagningsstopp fortfarande. Eftersom så många söker på beroendemottagningen, hänvisas de till vårdcentralen för remiss till samma beroendemottagning. Man samlar där remisserna för att visa politikerna behovet. Man hänvisar också till Patientnämnden. Sundsvalls kommun har dragit sig ur Landstingets Patientnämnd och har något som kallas Dialog i vården. Tror inte jag kan göra anmälan det måste en patient göra själv. Men jag har  idag skrivit ett brev till kommunen och bifogat rapporten från Hazelden, enligt nedan:

 

Individ- och familjeomsorg                                                                 2013-02-15
Enheten för ungdoms- och vuxenstöd
Socialtjänsten
851 85 Sundsvall

Att: Helen Nylander

Jag skriver med anledning av att Elaine Berglund, medlem i vår anhörigförening, hört av sig och berättat hur svår situationen är för opiatberoende i Sundsvall. De skickas till behandlingshem med 12-stegsbehandling och misslyckas gång på gång. Det trasar sönder både anhöriga och den som är beroende.  Enligt §9 SoL ska behandling ske i samråd med er, vilket inte gjorts alla gånger.

Ett allvarligt opiatberoende., kan inte behandlas med 12-stegsprogrammet såsom det ser ut idag. Många har blivit hjälpta av den behandlingen men tyvärr inte opiatberoende.

Den polarisering som uppstått i narkotikadebatten är olycklig, antingen för eller emot substitutionsbehandling. Det finns behandlingshem idag med läkemedelsassisterad  behandling, där många skulle kunna bli hjälpta. Beroendemottagningarna delar enbart ut läkemedlen. De med ex vis ADHD eller annan psykisk skörhet skrivs ut då man anser behandlingen ”misslyckats”. Därför behövs det behandlingshem som har ett helhetstänkande.

Jag antar att ni är insatta i forskningen på området, men vill ni tar del av bifogade artikel. 12-stegsprogram utesluter inte användandet av metadon eller subutex enligt det senaste från Hazelden, centrum för Minnesotamodellen/12-stegsbehandling.

 

Med vänlig hälsning

 

Agneta Söderlund
Ordförande
Svenska Brukarföreningens Anhöriga
Mobil 072-207 13 38
Mail
agneta@svenskabrukarforeningen.se

Det är så upprörande hur man behandlar svårt opiatberoende på det här viset. Jag lider också med de anhöriga.