subutex/metadonprogram

Regnigt värre, men vad gör det en sådan här dag när jag ska in till falun för att hämta medicin igen. Känns som att jag blir institutionsskadad snart .


Ångest får jag varje gång när jag ska åka in dit. Under veckans gång har jag pratad med andra som varit där och nu är Carina själv  och riktigt sur då Annika antagligen har semester. Det får vi såklart skit  för.

Regnigt värre, men vad gör det en sådan här dag när jag ska in till falun för att hämta medicin igen. Känns som att jag blir institutionsskadad snart .


Ångest får jag varje gång när jag ska åka in dit. Under veckans gång har jag pratad med andra som varit där och nu är Carina själv  och riktigt sur då Annika antagligen har semester. Det får vi såklart skit  för.


Så kallade “Arne” berättade att Carina och Annika sagt: jaa, vi får då skit för allting, snart får vi väl sluta här så får de som inte skött sig trappa ur sin medicin och de andra får väl ta hand om den själv. Men då sade Arne att: så oumbärliga är ni väl ändå inte .  Jag ser det som ett slags hot från sköterskorna då de inte ville att Arne skulle våga stå upp för sig själv och exempel vilja göra en anmälan etc, i rädsla av att kunna bli av med sin medicin.


Idag när jag kom dit hade jag som vanligt räknat med att få ett dåligt bemötande men denna gången möttes jag av en trallande Annika som kommit hem från sin semester. I min hand fick jag en kopia av min journal som jag begärt från mitt senaste läkarbesök som ägde rum för en vecka sen.


Läkaren ville inte skriva någon motivering över sitt beslut om medicinhämtning1ggr i veckan. Men jag stod på mig och tillslut efter mycket om & men så skulle han skriva en motivering i min journal och det löd så här:


Med tanke på den instabilitet som pat uppvisade för 3månader sedan i samband med inläggning så är det min bedömning att pats förslag på medicinhämtningsintervall är allt för glest, hon behöver redovisa stabilitet under en längre period innan vi kan förlänga intervallet till intervall som tidigare. Tycker det dock är rimligt att hon kan få pröva att hämta en gång i veckan. Härvidlag är vi oeniga,pat önskar skriftligt besked på mitt beslut och hon får därför denna journal som kopia.


Så här bedömde han trots att jag hade med mig socialstyrelsens föreskrifter. Men jag kände som sagt att det redan var bestämt innan jag kom dit. När jag frågade om han hade pratat med Annika och Carina blev han skenerad men förnekade det bestämt, att han inte påverkats av sköterskorna åtminstone inte medvetet.


Nu tittar solen fram ser jag och det är alltid lika skönt att skriva av sig till alla härliga människor