substitutionsbehandling

Varför ska det behöva vara sånt krångel att kunna få behandling med subutex/metadon för dom som har behov?

Förstår inte hur man vågar låta bli att skriva ut läkemedel som kan rädda många liv? Man ska utreda hit och utreda dit, Först ska man vänta på tid i veckor/månader till någon som kan tänka sej att skicka en remiss, till att få vänta några månader i en kö för att få komma och tala med en person som ska utreda om det eventuellt kan tänkas bli någon utredning?  Allt ska dras till sin spets, man drar ut på tiden i månader när läget är akut., Vem vill och vågar ta ansvar för dessa människors liv under all tid  det tar att vänta i köer och all tid som går åt att göra dessa viktiga utredningarna? När och om denna livsviktiga utredningen blir avklarad och människan till slut får sin vård h*n behöver och har rätt till kan det vara för sent..

Varför ska det behöva vara sånt krångel att kunna få behandling med subutex/metadon för dom som har behov?

Förstår inte hur man vågar låta bli att skriva ut läkemedel som kan rädda många liv? Man ska utreda hit och utreda dit, Först ska man vänta på tid i veckor/månader till någon som kan tänka sej att skicka en remiss, till att få vänta några månader i en kö för att få komma och tala med en person som ska utreda om det eventuellt kan tänkas bli någon utredning?  Allt ska dras till sin spets, man drar ut på tiden i månader när läget är akut., Vem vill och vågar ta ansvar för dessa människors liv under all tid  det tar att vänta i köer och all tid som går åt att göra dessa viktiga utredningarna? När och om denna livsviktiga utredningen blir avklarad och människan till slut får sin vård h*n behöver och har rätt till kan det vara för sent..

Hur vågar man vänta?. Samtidigt sprider sej fentanyl som ogräs,. Sätter man in behandling i rätt tid istället när det behövs kan många liv räddas, samtidigt som många kan arbeta och betala skatt istället för att vara en belastning för samhället med socialbidrag och genom att begå brott. Många tvingas köpa sin medicin på gatan,det är både dyrt och farligt för alla, både för personen själv och andra människor i samhället.

Alla människor måste ha samma rätt att få den vård dom behöver..

  Alla ska ges möjlighet att kunna leva ett värdigt liv……

.