Störningar i telefon/internet

Vi har för tillfället störningar i telefon och internet vilket gör det svårt att nå oss i Globen.

Om det är något brådskande kan man använda mobil:

Christina Paulsrud: 0736 31 14 90

Claes Hellers: 0706 04 93 27

Problemen förväntas vara lösta på Onsdag.

Vi har för tillfället störningar i telefon och internet vilket gör det svårt att nå oss i Globen.

Om det är något brådskande kan man använda mobil:

Christina Paulsrud: 0736 31 14 90

Claes Hellers: 0706 04 93 27

Problemen förväntas vara lösta på Onsdag.