Stolt!

Jag är stolt över att Svenska Brukarföreningen numera är en så etablerad aktör på den narkotikapolitiska arenan att då Socialdepartementet, dvs regeringen, ska diskutera nästa UNGASSmöte (möte i FN då narkotikakonventionen avhandlas) så blir vi inbjudna.

Stolt över vår internationella roll, där Berne Stålenkrantz genom träget arbete planterat oss på kartan både inom och utom Europa -så att det finns en motvikt mot den nolltoleranta, drogfrihetskrävande, repressiva röst som Sverige; ja även många av de föreningar som säger sig tala för brukare, alltid har haft. Idag sitter företrädare från oss med i expertgrupper i EU och vi finns med på FN nivå.

Jag är stolt över att Svenska Brukarföreningen numera är en så etablerad aktör på den narkotikapolitiska arenan att då Socialdepartementet, dvs regeringen, ska diskutera nästa UNGASSmöte (möte i FN då narkotikakonventionen avhandlas) så blir vi inbjudna.

Stolt över vår internationella roll, där Berne Stålenkrantz genom träget arbete planterat oss på kartan både inom och utom Europa -så att det finns en motvikt mot den nolltoleranta, drogfrihetskrävande, repressiva röst som Sverige; ja även många av de föreningar som säger sig tala för brukare, alltid har haft. Idag sitter företrädare från oss med i expertgrupper i EU och vi finns med på FN nivå.

Harmreduktionnätverken i Europa samarbetar vi med -och utan Bernes arbete (många ggr otacksamt och ensamt) hade det inte varit så.

Vem hade trott det?

Att svenska narkomaner skulle ta sig in på de nivåerna!

De svenska brukarna vet inte vilken tacksamhetsskuld de står i! Utan Bernes idoga arbete skulle KRIS vara vår röst utomlands och RNS och ECAD skulle sprida sin hatiska syn på oss oemotsagd.

I skrivande stund befinner han sig i London, på möte i EuroNPUDs (european network of people who use drugs) steering committe för att tillsammans med de övriga europeiska brukarna hitta strategier för att framgångsrikt jobba med våra frågor internationellt.

Många av de nybildade brukarföreningarna i Europa ser SDUU; Sweden drug users union, med Berne i täten, som en förebild-någon att lära av.