Statistik om substitutionsbehandling

Varje år publicerar Apoteket sina försäljningssiffror av läkemedel. I denna statistik ingår försäljning av Metadon och Subutex syftad till substitutionsbehandling, och är den bästa bilden som går att få av omfånget. Den senaste individbaserade statistiken är för år 2008 och visade då att det blivit lika vanligt med Subutex som med Metadon.

Den senaste försäljningsstatistiken är för 2009 och visar att volymen av Metadon ökade med hela 73 % från föregående år, samt att Subutex minskat några procent samtidigt som Suboxone ökade med 23 %. Innan vi har statistiken fördelat på individ är det dock svårt att se om det verkligen beror på en faktisk ökning av antalet i substitutionsbehandling eller ökningar av doser eller möjligen delvis att individer som tidigare fått Subutex istället får Metadon – men det är rimligare att anta att den generella ökningen beror på att fler kommer i behandling och att valet då oftare blivit Metadon.

För statistik, köns- och åldersfördelad: klicka vidare och läs hela inlägget

Varje år publicerar Apoteket sina försäljningssiffror av läkemedel. I denna statistik ingår försäljning av Metadon och Subutex syftad till substitutionsbehandling, och är den bästa bilden som går att få av omfånget. Den senaste individbaserade statistiken är för år 2008 och visade då att det blivit lika vanligt med Subutex som med Metadon.

Den senaste försäljningsstatistiken är för 2009 och visar att volymen av Metadon ökade med hela 73 % från föregående år, samt att Subutex minskat några procent samtidigt som Suboxone ökade med 23 %. Innan vi har statistiken fördelat på individ är det dock svårt att se om det verkligen beror på en faktisk ökning av antalet i substitutionsbehandling eller ökningar av doser eller möjligen delvis att individer som tidigare fått Subutex istället får Metadon – men det är rimligare att anta att den generella ökningen beror på att fler kommer i behandling och att valet då oftare blivit Metadon.

För statistik, köns- och åldersfördelad: klicka vidare och läs hela inlägget

(Inklusive Suboxone.)