Sprutbyte i Stockholm

Nu verkar det som om vi till slut får ett sprutbytesprogram i Stockholm och det är Inte en dag för tidigt, för många kommer det däremot alltför sent…

Vi får hoppas att man genomför det på ett brukarvänligt sätt, att det inte blir så komplicerat och fullt av villkor utan att man kan möta beroendesjuka på deras egna nivå.

– Är det rena sprutor du behöver är det vad du ska få, vill du testa dig samtidigt? Fint! Då ska du få göra det. Villl du länkas vidare till beroendevården? Javisst, det står vi till tjänst med.

Om man gör det på det viset tror jag det kan fungera. Oron finns dock att man i sedvanlig svensk narkomanvårdsstil ska börja sätta en massa villkor för sprutbytet som klienten måste underkasta sig.
En drös oönskade insatser för att få tillgång till det man behöver.

Nu verkar det som om vi till slut får ett sprutbytesprogram i Stockholm och det är Inte en dag för tidigt, för många kommer det däremot alltför sent…

Vi får hoppas att man genomför det på ett brukarvänligt sätt, att det inte blir så komplicerat och fullt av villkor utan att man kan möta beroendesjuka på deras egna nivå.

– Är det rena sprutor du behöver är det vad du ska få, vill du testa dig samtidigt? Fint! Då ska du få göra det. Villl du länkas vidare till beroendevården? Javisst, det står vi till tjänst med.

Om man gör det på det viset tror jag det kan fungera. Oron finns dock att man i sedvanlig svensk narkomanvårdsstil ska börja sätta en massa villkor för sprutbytet som klienten måste underkasta sig.
En drös oönskade insatser för att få tillgång till det man behöver.

Då blir det som det mesta vi narkomaner erbjuds, en duett i färghållning, d.v.s. vi håller färgen och spelar med för att få vara med och får sedan rykte om oss att vara oärliga och manipulativa.

Om man börjar diskutera vilka som ska få använda sprutbytet tycker jag man ska fråga sig vilka narkomaner som inte ska få skydda sig mot HIV eller hepatit C?

Att sätta en åldersgräns på 20 år som Socialstyrelsen gjort är otänkbart. Det är de unga och förhoppningsvis ännu ej smittade som mest behöver sprutbytet.

Det mest korkade förslaget av alla är det som lyder att bara redan smittade ska få använda tjänsten. I samma smarta anda kan vi väl dela ut kondomer till gravida?

Nej, okomplicerat, lättillgängligt och brukarvänligt. Det tycker jag Socialstyrelsen ska bygga sina föreskrifter på.

Allra enklast och bäst vore om man gav apoteken tillåtelse att sälja sterila sprutor. Då skulle allt krångel försvinna och narkotikabrukarnas liv väsentligt förenklas och förbättras. Det får bli nästa fight.

Må bäst alla brukare – och övriga också för den delen.

Kikki Paulsrud, ordförande i Stockholms Brukarförening