Solbackens behandlingshem

Jag har besökt ett behandlingshem här i Norrland, Solbacken, som ligger i Kvarnåsen några mil från Lycksele. Jag visste inte att det fanns behandlingshem som även tar in substitutionsbehandling i vården. Jag vill därför sprida det vidare. Många anhöriga jag varit i kontakt med har även kontakt med sonen/dotterns socialassistenter, som kanske inte heller vet om att det finns behandlingshem med den här helhetssynen.

Jag fick ett väldigt gott intryck av boendet, behandlingen och planeringen. Den som vill veta mer kan gå in på www.libocare.se.

Anhöriga ska inte acceptera att man nekar en behandling som bevisligen hjälper. Min son och många andra har avlidit pga av att man inte anpassar vården efter den kunskap som finns.

Jag har besökt ett behandlingshem här i Norrland, Solbacken, som ligger i Kvarnåsen några mil från Lycksele. Jag visste inte att det fanns behandlingshem som även tar in substitutionsbehandling i vården. Jag vill därför sprida det vidare. Många anhöriga jag varit i kontakt med har även kontakt med sonen/dotterns socialassistenter, som kanske inte heller vet om att det finns behandlingshem med den här helhetssynen.

Jag fick ett väldigt gott intryck av boendet, behandlingen och planeringen. Den som vill veta mer kan gå in på www.libocare.se.

Anhöriga ska inte acceptera att man nekar en behandling som bevisligen hjälper. Min son och många andra har avlidit pga av att man inte anpassar vården efter den kunskap som finns.