Söker fler bloggare!


Vi söker alla som har intresse av att börja blogga hos oss på Dalarnas Brukarförening, finns möjligheter att kunna vara anonyma om man vill!

Framförallt söker vi er som har ADHD och brukar amfetamin, eller haft/har ett blandmissbruk. Att blogga kan handla om hur vardagliga livet ser ut ex kontakter med sjukvården, socialtjänsten, psykiatrin eller bara om vad som helst det som ligger närmast hjärtat. Någon kanske har gjort en behandling som denne vill dela med sig av såsom KBT, 12-steg ,mfl.

Vi söker också dem som vill dela med sig om sin kamp som narkoman i samhället och samtidigt har andra psykiatriska diagnoser!


Vi söker alla som har intresse av att börja blogga hos oss på Dalarnas Brukarförening, finns möjligheter att kunna vara anonyma om man vill!

Framförallt söker vi er som har ADHD och brukar amfetamin, eller haft/har ett blandmissbruk. Att blogga kan handla om hur vardagliga livet ser ut ex kontakter med sjukvården, socialtjänsten, psykiatrin eller bara om vad som helst det som ligger närmast hjärtat. Någon kanske har gjort en behandling som denne vill dela med sig av såsom KBT, 12-steg ,mfl.

Vi söker också dem som vill dela med sig om sin kamp som narkoman i samhället och samtidigt har andra psykiatriska diagnoser!

Vid intresse ring Mats Andersson: TelNr: 076-1715 259 eller ring

Sandra Norberg TelNr: 076-1717867 email: sandra.norberg@brukarforeningen.se