Smärta men vågar du söka vård? (Opiefobia)

Stark ångest eller smärta som blir obehandlad eller underbehandlad utav rädsla från sjukvårdens håll blir till ett lidande för patienten. Detta är inte okej.

Tillhör du de som skulle behöva adekvat behandling mot smärta, men som nekas detta? Stark ångest eller smärta kan bli till ett svårt lidande, obehandlad eller av rädsla underbehandlad smärta är inte acceptabelt.

Stark ångest eller smärta som blir obehandlad eller underbehandlad utav rädsla från sjukvårdens håll blir till ett lidande för patienten. Detta är inte okej.

Tillhör du de som skulle behöva adekvat behandling mot smärta, men som nekas detta? Stark ångest eller smärta kan bli till ett svårt lidande, obehandlad eller av rädsla underbehandlad smärta är inte acceptabelt.

Problematik kring smärtlindring av patienter som brukar Opiater har uppmärksammas av forskning internationellt. I jämförelse med andra patientgrupper administreras otillräckliga doser analgetika vid akut smärta jämfört med andra patientgrupper. Kunskapsbristen är inte ovanlig  i ämnet smärtlindring och det har även konstaterats att vårdpersonalen kan ha en negativ inställning till patienter med Underhållsbehandling. Motiv till varför analgetika efterfrågas misstros då. Vidare visar forskningen patientgruppen upplever sig få en sämre vård än andra.

En Svensk Studie ibland Sjuksköterskor inom Beroendevården tyder på att ett respektfullt bemötande gentemot patienterna utgör en central roll i hela smärtbehandlingen. Men Sjuksköterskornas möjlighet att smärtlindra patienter i beroendevården begränsas av b.la. kunskapsluckor, restriktiva regler, resursbrist samt en patientgrupp som är svår att smärtlindra då det behövs kunskap runt hur Opiater ska administreras. Studiens resultat tyder på vikten av att lindra patienternas ångest och smärta samt vinsterna med ett interprofessionellt samarbete kring smärtlindring.

Brukare är inte sällan utan negativ erfarenhet -att ibland bli stigmatiserade inom sjukvården är en vanlig erfarenhet, därför döljer brukare ibland både sin bakgrund och aktuell Underhållsbehandling. Sjukvårdens medvetenhet kan som värst bli till fördomar och snarare resultera i en icke vård. Brukares rädsla och tidigare erfarenhet att behöva stå ut med smärta, inte bli hörsammad eller trodd, möta rädsla för smitta, underbehandlas med overksamma doser, med för långa intervaller mellan administreringstillfällena, eller preparat särskilt utvalda för att inte vara beroendeskapande (men istället leder till ett större lidande då värken inte försvinner), allt detta gör ofta besök hos vården otrygga. Kunskapsbrist äventyrar trots goda intentioner.

Där forskningen och Beroendesidan befinner sig idag behöver sjukvården uppdateras generellt! För att kunna bedriva en säkrare vård som bygger på kunskap och inte på föreställningar, fakta och de frågor som diskuteras inom Beroendesidan kanske kan föras vidare till sjukvården? Men det handlar också framförallt om vår patientsäkerhet, om alla de personer som har Underhållsbehandling i Sverige och självklart bör kunna känna sig trygga inom sjukvården. Avsaknaden av adekvat medicinering, eller skador efter felbehandling uppmärksammas idag av Beroendevården. Underbehandling och kroniska skador därefter ses som mycket allvarligt, viljan att motverka uppkomsten är någonting många därför arbetar för. Men detta måste nå sjukvården generellt. Det måste finnas ett kontinuerligt arbete för vår patientsäkerhet!