Skånes Bf delaktiga i projekt i Azerbaijan till hösten.

Skånes Brukarförening ska till hösten vara delaktiga i ett projekt i Azerbaijan(många olika stavningar på det landet:)  tillsammans med b.la. socialhögskolan i Lund/ Lunds Universitet.

Projektet går bland mycket annat ut på att införa brukarperspektiv inom socialt arbete på utbildningar som rör just socialt arbete i Azerbaijan. 

Skånes Brukarförening ska till hösten vara delaktiga i ett projekt i Azerbaijan(många olika stavningar på det landet:)  tillsammans med b.la. socialhögskolan i Lund/ Lunds Universitet.

Projektet går bland mycket annat ut på att införa brukarperspektiv inom socialt arbete på utbildningar som rör just socialt arbete i Azerbaijan. 

Partners i projektet som går under arbetsnamnet “Social Work in Azerbaijan: Towards Modernization of Higher Education in Social Work and Professional Practice” (TMSW) är b.la. socialhögskolan i Lund – som också coordinerar hela projektet, man har även skött ansökningsförfarandet – universitetet i Baku, Azerbaijan, Azerbaijan Tourism Institute, Ministry of Education, universitetet i Lodz, Polen, universitetet i Århus, Danmark, Research Center for Social Innovation – universitetet i Utrecht, Holland och sist men inte minst Skånes Brukarförening och nätverket Power Us, Sverige.

Mer om detta och annat går att läsa i det som är uppladdat och medskickat.

Projektet löper över 36 månader: dec 2013 – dec 2016. Man har från projektets sida givetvis sökt ekonomi för att kunna genomföra det och ett första besked väntas nu i juni med ett defintivt besked i okt. Man ser också vilket jättejobb det är att söka ekonomi för ett större projekt, men det går… Det visar också att man kan göra vettiga och positiva saker – även fast man kanske inte är sådär väldigt många som är engagerade…(fast visst, vet att det är lätt att sitta o säga men ändå) – jag tänker då på oss i de lokala brukarföreningarna.

Bakgrunden för Skånes Brukarförenings medverkan var den att socialhögskolan i Lund hade besök av några professorer m.fl. som arbetar med detta i Azerbaijan och som vi förstått det är intresserade av att införa något likande det man arbetar efter i Lund – med b.l.a ett lite större brukardeltagande o brukarperspektiv på de sociala utbildningarna – det är ju bra när man försöker involvera o få in fler människor med egen erfarenhet av området man utbildar i.

Vi hade varit några från Skånes Brukarförening på universitetet i Lund just den dagen och tittat på filmen – " I Skuggan Av Värmen" – tillsammans med socionomstuderande, efteråt diskuterade vi kring filmen.

Efter det gick vi bort till lokalen för en fika och pratstund med besökarna från Azerbaijan och lärare från socialhögskolan – vi hade ett bra samtal den eftermiddagen om allt möjligt, mer om det här: http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/5690.

Så vi hoppas att vi på Skånes Brukarförening kan vara med och bidra med våra erfarenheter till en positiv utveckling i Azerbaijan. Det blir roligt!

Ha det bra alla.