Sekretessen är inte alltid som den verkar!!!

På Falu Klinik finns det tillgång att kunna få prata med en kurator eller psykolog och det tyckte jag var bra då jag var i behov av att få gå till någon då mitt mående inte var det bästa. Väl inne hos psykologen så frågade jag om hur hans sekretess var jämtemot övriga på kliniken. Han svarade då att han hade tystnadsplikt och att allt som sades stannar mellan oss men att han för journal för egen del, lite egna anteckningar sk överskrifter för att han själv skulle kunna komma ihåg vad vi pratat om tills nästa gång.

Ett år senare hämtade jag ut min journal inne från kliniken ville veta vad de hade skrivit om mig då upptäckte jag att ca hälften av alla journalanteckningar var saker som psykologen skrivit om mig och våra samtal, så det var den sekretessen det. Tur att jag inte gick djupt in i våra samtal.

På Falu Klinik finns det tillgång att kunna få prata med en kurator eller psykolog och det tyckte jag var bra då jag var i behov av att få gå till någon då mitt mående inte var det bästa. Väl inne hos psykologen så frågade jag om hur hans sekretess var jämtemot övriga på kliniken. Han svarade då att han hade tystnadsplikt och att allt som sades stannar mellan oss men att han för journal för egen del, lite egna anteckningar sk överskrifter för att han själv skulle kunna komma ihåg vad vi pratat om tills nästa gång.

Ett år senare hämtade jag ut min journal inne från kliniken ville veta vad de hade skrivit om mig då upptäckte jag att ca hälften av alla journalanteckningar var saker som psykologen skrivit om mig och våra samtal, så det var den sekretessen det. Tur att jag inte gick djupt in i våra samtal.

Så allt som sägs inne hos psykologen eller kuratorn förs över in i samma journal som medicinhämtningsjournalen. Detta hade jag ingen aning om. Vem kan anförtro saker till en psykolog eller kurator som sedan för över det in i en journal som alla andra kan läsa som arbetar inne på kliniken såsom sjuksystrar och läkare etc.

Vill tala om det här för alla så att ni vet var erat liv hamnar någonstans, när ni pratar med någon av substitutionsklinikens psykologer eller kuratorer! Jag går numera och pratar med en psykoterapeft där journalanteckningarna stannar där på den samtalsbyrån och inte förs vidare någon annanstans.

Ta hand om er allihopa kramar från/ Sandra Norberg ordf.Dalarnas Brukarförening