SBF söker anhöriga till personer som använder narkotika i Skåne.

Skånes Brukarförening har under de 4- 5 år som föreningen varit aktiv varit i kontakt med en del oroliga anhöriga, det har varit mejl, telefonsamtal o s v. När en familje – medlem, anhörig eller vän börjar använda narkotika i vilken form det än må vara så skapar det ofta oroligheter, nervositet, vakna nätter med funderingar – man har ofta en massa frågor.

Det har startats upp anhörigföreningar på en del andra håll i landet – Agneta Söderlund, som är ordf. i Svenska Brukarföreningen Anhöriga har här gjort ett jättebra jobb att föra fram anhörigperspektivet i debatt artiklar bla här: http://www.newsmill.se/user/agnetasoderlund

Skånes Brukarförening har under de 4- 5 år som föreningen varit aktiv varit i kontakt med en del oroliga anhöriga, det har varit mejl, telefonsamtal o s v. När en familje – medlem, anhörig eller vän börjar använda narkotika i vilken form det än må vara så skapar det ofta oroligheter, nervositet, vakna nätter med funderingar – man har ofta en massa frågor.

Det har startats upp anhörigföreningar på en del andra håll i landet – Agneta Söderlund, som är ordf. i Svenska Brukarföreningen Anhöriga har här gjort ett jättebra jobb att föra fram anhörigperspektivet i debatt artiklar bla här: http://www.newsmill.se/user/agnetasoderlund

Nu har också BFA(Brukar Föreningen Anhöriga) i Mälardalen o Stockholm varit verksamma en tid, det finns också ombud för anhöriga att vända sig till i Västerås och Göteborg. Mer om allt detta, målsättningar, Facebookgrupper med mera, hittar ni på denna sida: http://www.svenskabrukarforeningen.se/anhoriga

Hittills har vi i Skåne inte lyckats hitta " rätt person" – det tar en del tid o mycket engagemang att hålla på med detta… Men nu har vi gjort så att tills vidare kommer Annika Rosengren från BFA Mälardalen att fungera som tillfördnad ordf/kontaktperson för BFA Skåne… förhoppningsvis hittar vi med tiden någon från Skåne som känner för att hjälpa, stötta, svara på frågor o komma med lite goda råd till andra anhöriga. Givetvis har Annika egen erfarenhet, det är ett genomgående tema i hela Svenska Brukarföreningen. Vi vet vad vi pratar om!

Huvudsyftet är framförallt att ni som är anhöriga ska kunna komma tillsammans för att hjälpa o stötta varandra – snacka o dela erfarenheter helt enkelt! Nog så viktigt att ha någon att snacka med – att veta att man inte är ensam om detta, att det är inget skamligt i Sverige idag – beroende finns i var o varannan familj….

Kontaktuppgifter till Annika Rosengren(anhöriga i Skåne tills vidare)

Tel: 076-575 44 27, mejl: bfamalardalen@brukarforeningen.se

Ha det fint i solskenet(iaf här i Skåne just nu:)