SBF på Instagram

 Idag har Svenska Brukarföreningen registrerat ett konto på Instagram. Vi kommer försöka lägga upp någon bild per dag åtminstone och visa vad det är vi jobbar med. Syftet är att synas.

Om du har tillgång till Instagram genom din telefon: Följ oss!

 SWEDISHDRUGUSERSUNION PÅ INSTAGRAM.

 Idag har Svenska Brukarföreningen registrerat ett konto på Instagram. Vi kommer försöka lägga upp någon bild per dag åtminstone och visa vad det är vi jobbar med. Syftet är att synas.

Om du har tillgång till Instagram genom din telefon: Följ oss!

 SWEDISHDRUGUSERSUNION PÅ INSTAGRAM.