Repressalie -sluta förskriva Subutex.

Repressalier:

-Slutade plötsligt förskriva Subutex

varnin1.jpg

Repressalier:

-Slutade plötsligt förskriva Subutex

Ett Brott mot läkaretiken med flit.

Att kunna släppa och gå vidare

Fallbeskrivning

År 2012 kommer jag och min sambo på doktorn på BCS (Beroende Centrum Stockholms) lokala mottagning, med att bryta stora delar av den läkaretik som för övrigt inom vården är rådande. Detta fick konsekvenser i stort och söndrade livet på de mest förödande vis. Strukturen på vården hölls fyrkantig och helt opersonlig sedan en flytt till mottagningen år 2007.  Det som skedde var; Upprepade brott mot den ofta trots påkomst brytna tystnadsplikten, feltermer ej verklighetsbasserade hamnade som varningar i journalerna. Sådant vi såg senare när vi väl fick ta del av dem.

Akut vård förringades helt utan någon anledning till detta, sköts upp och därmed blev hela hälsan sämre, även skador uppkom. Feldiagnoser dök upp här och var som inte byggde på sanning, samtal, DSM -5, eller vetenskap och beprövad erfarenhet eller ens de kriterier eller besök med samtal som behövs för att kunna sätta en korrekt diagnos. Allt av den samme läkare.

Läkarkårens professionella bedömningar kom tyvärr att blandas ihop med mottagningens feltermer, feldiagnoser utan DSM-5 eller ICD. På så vis kom kaoset in i mitt och min sambos liv även ”journalledes”. Hälsan sköts upp och tog skada.

Doktorn var enbart beroendeläkare, men i djupt vatten när han informerade om andra tillstånd eller sjukdomar utan samtal eller undersökningar samt inte heller specialist läkare. I smyg skrev han tillägg och varningar som ej hadedede med verkligheten att göra som termen "Drogfarlig" trots tolv helt drogfria år satt riktigt fint.

Det var svårt att smälta utan ett enda återfall och en skam för en övrigt fungerande vård inom BCS hur just denna läkare agerade.

Övriga vården beskrev utredningar på exempelvis 5 månader utöver professionellt agerande, studerande på exempelvis avdelning. Det krävdes upprepade samtal som sig bör för att ställa en diagnos. Livet gick hårt åt och ledde fram till ett osunt ignorerande och uppskjuten vård som ledde till allvarliga skador och ett akutvårdbehov som negliserats i åratal trots att doktorn fått information. 

Utöver personlig information från andra läkare som var insatta och bedrev vetenskapligt baserad vård spreds deras kunskap och information via ett då öppet och ospärrat journalsystem -TakeCare.

Journaler –När de beställda journalerna från Beroendevården kom hem med Posten, syntes det att doktorn inte bara ljugit och så tydligt ignorerat flera vårdbehov, de feldiagnoser och brott mot tystnadsplikten stod där svart på vitt.

Vår kontakt med doktorn på BCS bestod av någon timmas övergripande informationssamtal per år, ändå sattes nästan fler diagnoser och stämplar ju mindre kontakt vi hade (som inte byggde på sanning).

Fick nog tillsist.

Konfrontationen efter journalläsningen blev lika med oss båda utslängda från LARO. Utan skäl, utan återfall, utan nämnd, utan någon förvarning, utan utsättning, i väntan på en ny lokalberoendemottagning som doktorn visste var över sex månaders väntan bort. Vi hade innan försökt komma ifrån konflikten via ett byte av lokalberoendemottagning. Men att helt kallt ta bort Buprenorfin var illa. Även andra läkare hade försökt ingripa då detta skedde så synligt.

Doktorn slutade efter konfrontation av mig och min sambo plötsligt förskriva Subutex (medicinerats dagligen utan ett återfall i tolv år) detta utan nedtrappning. Vi stod utan hjälp i väntan på att den nya lokala beroendemottagning skulle slutföra en akut ADHD utredning, uppskjuten trots att doktorn informerats om ADHD diagnosen och förskriva det plötsligt borttagna Buprenorfinet.

Han bröt etiken på så många vis att BCS lovade ngn form av upprättelse samt ersättning. Vi stod utan Subutex i 8 månader i väntan på platsen i Tyresö BCS.

Andra patienter råkat ut för liknande etiska brott av samma doktor. Doktorns skadade hälsan alvarligt, ledde till problem fysiskt och tillslut utan Subutex –återfall i droger, men utan att ha åkt ut p.g.a. ett enda återfall, regelbrott, trots samarbete. Rättigheter som brukare var obefintligt. Såg andra fara illa.

Den doktorn borde inte ha kvar sin legitimation och andra vårdgivare och doktorer ingrep då han inte bedrev vård enligt etiska regler.

Hoppas de andra patienterna har fått upprättelse! 

Det finns dock några läkare att tacka:

Men det finns däremot några läkare som såg detta och hjälpte till, all heder till dem. Min läkarvän, energi till dig och stort tack för att du alltid funnits och helt oegoistiskt dessutom! Min fantastiska vårdcentral. Utöver Henrik (ta erbjudandet), Olle, Hantverkargatan. Elina och MarjaLena – ett bemötande har jag aldrig varit i närheten av tidigare.

Tack för att ni räddade mitt och min sambosliv då vården hade försvunnit.

Harmreduction

Tack!

Annika Samuelsson Cederberg