Region Skåne håller informationsmöte om planer inför framtiden

 I går hade Skånes bf ett intressant informationsmöte om framtida planer för region Skåne. Birger Pedersen projektledare för Region Skåne psykiatri/beroendevård-LAROS, informerade om planer/riktlinjer för region Skåne. Hädanefter skall substitutionsbehandlingarna på de olika skånska klinikerna heta LAROS-behandlingar, för att poängtera att vården inte bara baseras på medicinsk behandling. Planerna är att samarbetet kommun-landsting skall förbättras. I Skåne skall behandlingen på de olika lokala klinikerna mer likriktas. Kösystemet skall förbättras och man skall införa ett gemensamt kösystem för alla de skånska LAROS-klinikerna. Det skall också bli lättare att söka sig till andra kliniker än hemkommunen och lättare att byta klinik. Avgiftningsplatserna kommer att öka. I Lund planeras flytt till nytt ställe med nya, moderna och större lokaler.

 I går hade Skånes bf ett intressant informationsmöte om framtida planer för region Skåne. Birger Pedersen projektledare för Region Skåne psykiatri/beroendevård-LAROS, informerade om planer/riktlinjer för region Skåne. Hädanefter skall substitutionsbehandlingarna på de olika skånska klinikerna heta LAROS-behandlingar, för att poängtera att vården inte bara baseras på medicinsk behandling. Planerna är att samarbetet kommun-landsting skall förbättras. I Skåne skall behandlingen på de olika lokala klinikerna mer likriktas. Kösystemet skall förbättras och man skall införa ett gemensamt kösystem för alla de skånska LAROS-klinikerna. Det skall också bli lättare att söka sig till andra kliniker än hemkommunen och lättare att byta klinik. Avgiftningsplatserna kommer att öka. I Lund planeras flytt till nytt ställe med nya, moderna och större lokaler. Här planeras en sammanslagning av subutexmottagningen (noll-tolerans kliniken), metadonkliniken (både metadon och subutex föreskrivning) och interimbehandlingen (snabbkö med subuxone), inte som hittills då varje enhet fungerat självständigt. Man har också ambition om att Larosklinikernas behandlingsmetoder och bemötande kommer att professionaliseras.  Informationen var mycket intressant och enligt redovisningen av planerna verkade det som man inom Skånes landsting faktisk avsatt ovanligt stort intresse och har ambitioner om förbättrad beroendevård/Laros-behandling. Sedan får vi väl se om planerna faktiskt leder till märkbara förbättringar för oss brukare.