Protokoll från Anhörigas möte

Protokoll fört vid Svenska Brukarförenings Anhörigas möte

Plats för mötet: Chatten på nätet. Tid: 2013-06-24 kl 18.00

Närvarande: Styrelserna för Anhöriga Riks och Mälardalen samt medlemmar

Mötet öppnades av Agneta som hälsade alla välkomna, förklarade syftet med mötet – att välja ny styrelse för Anhöriga Riks samt diskutera föreningens ekonomi.

Till mötesordförande valdes Annika Rosengren.

Till mötets sekreterare valdes Agneta Söderlund

Till Justerare valdes Marie Johansson och Anna-Maj Molander

Efter diskussion utsågs enhälligt nya styrelsen för Anhöriga Riks

Till ordförande valdes Annika Rosengren

Till sekreterare valdes Piia Lappalainen

Till revisor valdes Bengt Nilsson

Protokoll fört vid Svenska Brukarförenings Anhörigas möte

Plats för mötet: Chatten på nätet. Tid: 2013-06-24 kl 18.00

Närvarande: Styrelserna för Anhöriga Riks och Mälardalen samt medlemmar

Mötet öppnades av Agneta som hälsade alla välkomna, förklarade syftet med mötet – att välja ny styrelse för Anhöriga Riks samt diskutera föreningens ekonomi.

Till mötesordförande valdes Annika Rosengren.

Till mötets sekreterare valdes Agneta Söderlund

Till Justerare valdes Marie Johansson och Anna-Maj Molander

Efter diskussion utsågs enhälligt nya styrelsen för Anhöriga Riks

Till ordförande valdes Annika Rosengren

Till sekreterare valdes Piia Lappalainen

Till revisor valdes Bengt Nilsson

Till firmatecknare valdes Annika Rosengren

Annika Rosengren och Linnea Fridh delar tills vidare på ordförandeskapet i Mälardalens lokalförening.

Ekonomi:

Hittills har allt arbete utförts ideellt, men det finns ett behov att föreningen får en ekonomi, främst för att kunna ersätta medlemmars utlägg i samband med att de verkar för föreningen. Vi beslutade enhälligt om att införa en årsavgift på 100 kr/år fr o m 2013-09-01. Styrelsemedlemmar befriade då de utför ett arbete för föreningen. Möjligheten till att söka bidrag ska ses över.

Övriga frågor:

Anhöriga möts i grupper på FB. En diskussion följde om hur vi ska undvika missämja och hur nya medlemmar ska tas emot för att de ska känna sig välkomna. Agneta lämnar över telefon och abonnemang till Annika Rosengren. Föreningen växer och flera ombud har etablerats på olika orter. I samarbete med Magnus Brahn, SBF Riks har en broschyr utarbetats med information och kontaktuppgifter som kommer att distribueras närmaste dagarna.

Mötet avslutades

Agneta Söderlund

Sekreterare

Marie Johansson                                         Anna-Maj Molander

Justeras                                                     Justeras