Privatimport av tramadol förbjuds

Läkemedelsverket meddelar att fr.o.m. 15 mars börjar nya regler för tramadol att gälla.

De innebär till exempel att privatpersoner inte får köpa läkemedel med tramadol, oavsett mängd aktiv substans, från andra länder och föra in dessa med post till Sverige.

Substansen, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta, narkotikaklassades den 1 december 2007. Innan dess var ämnet receptfritt. Samtidigt gjordes undantag för vissa beredningar avsedda för medicinskt eller vetenskapligt bruk.

Under de senaste åren har missbruket av de läkemedel som varit undantagna ökat och regeringen har därför, på förslag från Läkemedelsverket, beslutat att undantagen ska upphöra den 15 mars 2012, skriver man.

Läkemedelsverket meddelar att fr.o.m. 15 mars börjar nya regler för tramadol att gälla.

De innebär till exempel att privatpersoner inte får köpa läkemedel med tramadol, oavsett mängd aktiv substans, från andra länder och föra in dessa med post till Sverige.

Substansen, som används vid måttlig till svår akut och kronisk smärta, narkotikaklassades den 1 december 2007. Innan dess var ämnet receptfritt. Samtidigt gjordes undantag för vissa beredningar avsedda för medicinskt eller vetenskapligt bruk.

Under de senaste åren har missbruket av de läkemedel som varit undantagna ökat och regeringen har därför, på förslag från Läkemedelsverket, beslutat att undantagen ska upphöra den 15 mars 2012, skriver man.

Hanteringen av tramadolläkemedel för lagliga medicinska ändamål kan i stort fortgå som tidigare eftersom Läkemedelsverket har infört undantag från flera administrativa krav. I de fall aktuella beredningar används för vetenskapliga ändamål medför ändringen att krav på tillstånd m.m. införs.

Följande läkemedel innehåller Tramadol:

  • Nobligan (Grünenthal)
  • Tramadol (Diverse olika företag t.ex. Sandoz)
  • Tradolan (Nordic drugs)
  • Tiparol (AstraZeneca)
  • Zamadol (VIATRIS)
  • Tramamerck Retard (Merck NM)
  • Ultram (paracetamol/tramadolhydroklorid)