Presentationer från seminariet 2012

För dem som är intresserade i att ta del av de presentationer som våra talare framförde kan man ladda ned dessa här.

Vissa presentationer kan vi bara skicka via e-post då de inte är avsedda för publikation än.

För dem som är intresserade i att ta del av de presentationer som våra talare framförde kan man ladda ned dessa här.

Vissa presentationer kan vi bara skicka via e-post då de inte är avsedda för publikation än.

  • Theo Van Dam – User involvement or useless involvement? How to translate street voice to policy – PowerPointPDF
  • Dolf Tops – Hur hamnade vi i urinträsket? Kriminaliseringens historia i Sverige – PDF
  • Gerhard Larsson – Missbruksutredningen: Vad hände sedan? – PowerPointPDF
  • Björn Johnson – Presentation av pågående läckagestudie – Lämnas endast ut på begäran via e-post
  • Louise Persson – Presentation om SBFs egen brukarenkät 357 brukare om substitutionsbehandling – PowerPointPDF
  • Ted Goldberg – Legalisera narkotika? Presentation av en bok och ett tabu – PowerPointPDF
  • Sandra Andersson – Min väg. Mina erfarenheter av samhällssystemets funktioner vid livskriser – PowerPointPDF
  • Hans Gadelius – Är allt bättre utomlands? Om skadereducering och attityder i Frankrike – PowerPointPDF
  • Erin O’Mara – Breaking taboos: From Street Life to United Nations – PowerPointPDF
  • Christina Paulsrud – Vem för min talan och på vems uppdrag? – PDF