Om osakligheter på Social Aktions blogg

Öppet brev till redaktionen på Social Aktion,

Jag vill göra er uppmärksamma på ett blogginlägg som skrivits av Peter Roth på er hemsida med rubriken ” De tre musketörerna drar svärd i metadonkonflikten”.

http://socialaktion.nu/de-tre-musketorerna-drar-svard-i-metadonkonflikten

Öppet brev till redaktionen på Social Aktion,

Jag vill göra er uppmärksamma på ett blogginlägg som skrivits av Peter Roth på er hemsida med rubriken ” De tre musketörerna drar svärd i metadonkonflikten”.

http://socialaktion.nu/de-tre-musketorerna-drar-svard-i-metadonkonflikten

Detta inlägg är inte acceptabelt på något sätt. Naturligtvis får Peter skriva vilken berättelse han vill, det har ju vidare konsekvenser om man gör det i namn av en organisation, för det tråkigaste med inlägget är att det är ett övergrepp på hela grundidén med det som verkar vara den värdegrund som Social Aktion vilar på, och som jag själv håller som mycket viktigt med allt socialt arbete, nämligen att lyfta fram brukarperspektivet, det självupplevda, och respekten för alla olika erfarenheter människor har.

Detsamma gäller ju även människor med ett beroende och människor som söker sig till vården för att få hjälp och stöd för narkotikaberoende, oavsett vilken behandlingsform det nu är frågan om. SBF:s hållning är inte att framhålla någon viss metod som ska gälla för alla individer utan för en mångfald av metoder med utgångspunkt i individens behov och målsättningar.

Att då publicera texter som är osakligt framställda, där vantolkningar, missförstånd och misstänkliggöranden staplas på varandra och just riktade mot människor som faktiskt tar på sig att tala i egen sak är ju riktigt allvarligt och motstridigt med det budskap som man pläderar för. Möten är viktiga, samtal och dialoger omistliga, attacker och förminskningar är något helt annat.

Jag arbetar på Svenska brukarföreningen, inte som brukare men med utredning, granskning, faktaunderlag och undersökningar. Jag har med tiden alltmer kommit till den tråkiga insikten att brukarperspektivet är ett begrepp som många gärna vill använda men som få förstår betydelsen och vikten av det.  Jag blir både arg och ledsen när människor som hittat en plattform för att göra sig hörda och sedda blir utsatta för förminskanden och osakligheter.

Svenska brukarföreningen är en organisation av brukare och för brukare som förtjänar sakliga bemötanden och beskrivningar, inte lägga ord i munnen på dem.

Att dessutom vantolka vad människor säger och göra nedlåtande generaliseringar om ”hur man resonerar i denna del av missbruksvärlden” tyder på ett bristande etiskt förhållningssätt och är en form av härskarteknik, det är helt oacceptabelt, speciellt när man har vridit seminariets innehåll på de mest absurda vis.

Hur kommer man fram till att ett pris som handlar om empowerment av människor som är i starkt utanförskap för ”pinkwash”? Så vedervärdigt lågt att jag saknar ord – ett begrepp som i stor sett dessutom brukar användas för att beskriva högerextrema organisationer sina försök att framstå som humana. Det ska klistras på en brukarförening för att de vill uppmärksamma hur viktigt det är att tala i egen sak. Prismotiveringen finns här:

http://svenskabrukarforeningen.se/node/6160

Jag var tvungen att googla lite för det var så svårt att begripa varför det kom ett så osakligt angrepp på Svenska brukarföreningen i just Social Aktion. Jag förstår att Peter Roth har en bakgrund i KRIS, det är naturligtvis irrelevant i det stora hela vad människor har för bakgrund, men det förklarar kanhända den starka attacken om man redan på förhand har en stark åsikt om SBF och om substitutionsbehandling å ena sidan och om skadereducering å den andra.

Jag vill be er på redaktionen ta en titt på inlägget, ha en värde- och etikdiskussion om hur man framställer brukare och om det här är något som Social Aktion vill stå bakom.

 

Med vänliga hälsningar

Louise Persson, beteendevetare, utredare, författare, och ordförande för Svenska brukarföreningens Vänner.