Om metadondöden

 
Angående den senaste tidens mediauppståndelse rörande den sk “metadondöden” där det korrekta uttrycket är metadonrelaterade dödsfall, och dit räknas de där personen ifråga haft metadon mm i kroppen, även om metadonet mycket sällan är huvudorsaken till dödsfallet.
 
Citerar Fugelstads rapport från 2010 (nästan ordagrant): “Av praktiska skäl så räknas varje dödsfall enbart till den illegala drog som anses ha störst betydelse även om det förekommer flera olika droger. Här finns en internationell praxis att opiater anses dominera över övriga illegala droger’” slut citat.
 
Här kan man se ett par problem pga hur rapporteringen går till. Nämligen,de som har en behandling med opiater/opioider får tolerans. Ofta mkt hög sådan. Min (christina paulsruds) dagliga dos metadon dödar t ex en 80 kg man.

 
Angående den senaste tidens mediauppståndelse rörande den sk “metadondöden” där det korrekta uttrycket är metadonrelaterade dödsfall, och dit räknas de där personen ifråga haft metadon mm i kroppen, även om metadonet mycket sällan är huvudorsaken till dödsfallet.
 
Citerar Fugelstads rapport från 2010 (nästan ordagrant): “Av praktiska skäl så räknas varje dödsfall enbart till den illegala drog som anses ha störst betydelse även om det förekommer flera olika droger. Här finns en internationell praxis att opiater anses dominera över övriga illegala droger’” slut citat.
 
Här kan man se ett par problem pga hur rapporteringen går till. Nämligen,de som har en behandling med opiater/opioider får tolerans. Ofta mkt hög sådan. Min (christina paulsruds) dagliga dos metadon dödar t ex en 80 kg man. Dessutom – om man är en daglig konsument av opiat/opioidpreparat, lever så år ut och år in sedan överkonsumerar man alkohol eller benz och det tillsammans med den dagliga opiat/opioiden dödar – då anses opat/opioiden tagit livet av oss? För oss stämmer inte detta! Det bli ännu svårare att acceptera eftersom vi beroendepatienter får skulden för de dödsfall där metadon/buprenorfin anses spela en roll.
 
En annan sak; Av de 65 dödsfall där metadon anses ha bidragit till dödsfallet, bör det väl finnas fall av terminal cancer? Varför jag undrar? Jo, jag tänker så här; Om man har en dödlig cancer, smärtor som gör att man får metadon (rätt ordentliga alltså), det bli bara värre och ingen ljusning finns, – finns det inte självmord med bland de 65 döda? Även om det inte är så tydligt att man skrivit avskedsbrev så kan väl diagnos + metadonordination ge en hint om vad som hänt?
 
Måste påpeka att jag vet ingenting utan jag undrar.
 
Det känns väldigt olustigt att bli utpekad som presumtiv ungdomsfördärvare och leverantör av dödliga överdoser till den kommande generationen!
 
Christina Paulsrud, Sthlms Brukarförening