Ny ordförande i Anhörigföreningen

 

Vid ett möte den 24/6 bestämdes att Annika Rosengren övertar efter mig. Jag kommer att finnas kvar som medlem och stödja SBF, men känner att jag inte har kraften att driva Anhörigföreningen vidare. Annika har den rätta ”elden” och jag tror att hon kommer att göra ett utmärkt jobb.

Det har varit svårt att påverka för att få en förändring. Och vad hände med Missbruksutredningen?  Men positivt är att så många anhöriga funnit varandra, kunnat dela problem och stödja varandra när det krisat.

I en övergångsperiod kommer Linnea Fridh och Annika Rosengren dela på ordförandeskapet i Mälardalen. Anhörigföreningen växer och där det inte finns underlag för en lokalförening har vi ombud. Det kommer ut en broschyr med information i dagarna.

 

 

Vid ett möte den 24/6 bestämdes att Annika Rosengren övertar efter mig. Jag kommer att finnas kvar som medlem och stödja SBF, men känner att jag inte har kraften att driva Anhörigföreningen vidare. Annika har den rätta ”elden” och jag tror att hon kommer att göra ett utmärkt jobb.

Det har varit svårt att påverka för att få en förändring. Och vad hände med Missbruksutredningen?  Men positivt är att så många anhöriga funnit varandra, kunnat dela problem och stödja varandra när det krisat.

I en övergångsperiod kommer Linnea Fridh och Annika Rosengren dela på ordförandeskapet i Mälardalen. Anhörigföreningen växer och där det inte finns underlag för en lokalförening har vi ombud. Det kommer ut en broschyr med information i dagarna.