Ny lokalförening för Anhöriga

Anhörigföreningen växer och en lokalförening håller på att bildas i mellansverige. Ordförande blir Annika Rosengren, som bor i Malmköping. Mer info kommer.

Föreningen finns nu på Facebook. Gruppen är sluten och hittas om man söker på Brukarföreningen Anhöriga Mälardalen. Jag vet att vi har flera medlemmar som bor i de trakterna.  Jag bor i västerbotten, vårt upptagningsområde har varit hela landet varför det varit svårt träffas annat än via telefon och mail.

Vi anhöriga har funnit FB vara ett utmärkt sätt att kommunicera på, hitta varandra och stödja varandra. Men det finns ett behov att ha möten och ha en lokal så småningom.

Jag önskar Annika och de andra i styrelsen lycka till!

Anhörigföreningen växer och en lokalförening håller på att bildas i mellansverige. Ordförande blir Annika Rosengren, som bor i Malmköping. Mer info kommer.

Föreningen finns nu på Facebook. Gruppen är sluten och hittas om man söker på Brukarföreningen Anhöriga Mälardalen. Jag vet att vi har flera medlemmar som bor i de trakterna.  Jag bor i västerbotten, vårt upptagningsområde har varit hela landet varför det varit svårt träffas annat än via telefon och mail.

Vi anhöriga har funnit FB vara ett utmärkt sätt att kommunicera på, hitta varandra och stödja varandra. Men det finns ett behov att ha möten och ha en lokal så småningom.

Jag önskar Annika och de andra i styrelsen lycka till!