Ny hemsida kräver brukarens medverkan

Correlations sista konferens i Slovenien lanserades ett nytt spännande projekt, Peer Involvment.

Målet med sajten är att lyfta fram vikten av att involvera människor som använder droger i utveckling, implementering och villkor i de tjänster som är till för användare av illegal narkotika.

Bakom finns organisationer som Trimbos Institute och Correlation med ekonomiskt stöd från EU.

Correlations sista konferens i Slovenien lanserades ett nytt spännande projekt, Peer Involvment.

Målet med sajten är att lyfta fram vikten av att involvera människor som använder droger i utveckling, implementering och villkor i de tjänster som är till för användare av illegal narkotika.

Bakom finns organisationer som Trimbos Institute och Correlation med ekonomiskt stöd från EU.

Brukaraktivister har medverkat i att ta fram materialet på sajten tillsammans med profession, forskare och dem som tillhandahåller tjänster till brukare.

Sektionerna på sajten täcker bl.a.:

  • bakgrund till Correlations arbete inom området
  • varför peer involvment är viktigt och nödvändigt
  • varför detta material producerades.
  • hur man utvecklar begreppet på sin ort

Materialet kan även användas av andra som arbetar för att involvera olika gruppers medverkan i frågor som rör dem och deras hälsa.

SBF var delaktig i hela processen, från utveckling av projektet till videofilmning, eftersom vi så starkt värnar om rätten att snacka för oss själva.

Läs mer om projektet på dess hemsida vilket är www.peerinvolvement.eu.