Ny FB-grupp

Till alla medlemmar i SBFs Anhörigförening!

Allt fler ansluter sig till oss. Jag har inte haft möjlighet ha personlig kontakt med alla. Vi är nu ett 60-tal anhöriga på medlemslistan och räknar vi med Facebook är vi fler som stödjer våra målsättningar. Min erfarenhet är att det ser så olika ut i landet. Kommuner och landsting  agerar lite på egen hand.

Det har varit lite trögt att få igång vårt slutna forum på hemsidan. Däremot fungerar gruppen på FB bättre. Den har varit öppen just för att utomstående ska kunna läsa våra inlägg och sidan har mer fyllt funktionen av information. Det har från flera håll kommit önskemål om att sluta gruppen. Jag tror att vi behöver både en öppen grupp, där även de som inte är medlemmar kan göra inlägg, och en sluten grupp enbart för anhöriga där vi kan diskutera känsligare saker.

Till alla medlemmar i SBFs Anhörigförening!

Allt fler ansluter sig till oss. Jag har inte haft möjlighet ha personlig kontakt med alla. Vi är nu ett 60-tal anhöriga på medlemslistan och räknar vi med Facebook är vi fler som stödjer våra målsättningar. Min erfarenhet är att det ser så olika ut i landet. Kommuner och landsting  agerar lite på egen hand.

Det har varit lite trögt att få igång vårt slutna forum på hemsidan. Däremot fungerar gruppen på FB bättre. Den har varit öppen just för att utomstående ska kunna läsa våra inlägg och sidan har mer fyllt funktionen av information. Det har från flera håll kommit önskemål om att sluta gruppen. Jag tror att vi behöver både en öppen grupp, där även de som inte är medlemmar kan göra inlägg, och en sluten grupp enbart för anhöriga där vi kan diskutera känsligare saker.

Så välkommen till den nya gruppen Anhöriga till Brukarföreningen (sluten grupp).