Narkofobi dödar!

En tolvstegsförespråkare skrev; ”Jag trodde det var narkotikan som dödade?”
Men tyvärr! Det är en grov förenkling.

Ja visst dör människor av överdoser; MEN hur många har dött av HIV, av leversvikt till följd av hepatit c, av det liv man idag (om man använder narkotika) tvingas leva? Av de åtgärder som vidtas (eller dras in) därför att det gäller en person som använder narkotika?

Många, många fler!

Ett sätt att komma tillrätta med en del av de dödsfall som överdoser rår för vore inrättande av injektionsrum och tillgång till naloxon. Ändå finns det ett motstånd, trots att detta är livräddande insatser.

Varför det?
Narkofobi!
Narkofobi dödar!

En tolvstegsförespråkare skrev; ”Jag trodde det var narkotikan som dödade?”
Men tyvärr! Det är en grov förenkling.

Ja visst dör människor av överdoser; MEN hur många har dött av HIV, av leversvikt till följd av hepatit c, av det liv man idag (om man använder narkotika) tvingas leva? Av de åtgärder som vidtas (eller dras in) därför att det gäller en person som använder narkotika?

Många, många fler!

Ett sätt att komma tillrätta med en del av de dödsfall som överdoser rår för vore inrättande av injektionsrum och tillgång till naloxon. Ändå finns det ett motstånd, trots att detta är livräddande insatser.

Varför det?
Narkofobi!
Narkofobi dödar!

Det har dödat våra vänner som delar sprutor därför att sprutbyten saknas. Det har dödat våra vänner som kastats ut från metadon och subutexprogram (dödligheten förhöjd med 20-60 ggr jmf med medelsvenne) därför att de inte klarade drogfrihetskravet. Ja visst dog de av överdoser, primärt – men situationen hade varit annorlunda om de hade fått vara kvar i programmen (överdödlighet ca 2ggr högre än medelsvenne).

Varför är då inte dessa livräddande insatser verklighet…..?
Narkofobi kort och gott.

Man är så livrädd att göra något för att underlätta livet för oss som använder narkotika att man hellre låter oss dö.

Ingenting som inte är total drogfrihet duger.

Utan narkofober skulle flera av oss överleva.