..NÄR LIVET GÅR SÖNDER, forts

Jag har fått tillåtelse av min vän (kalla honom Kalle) att berätta hur hans utskrivning gick till; den han i ett tidigare brev beskrivit att han var skräckslagen inför. (läs:..när livet går sönder..)

Kalle har problem med benz och framför allt med alkohol. Itok-integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter- där Kalle då var patient, krävde av honom att han skulle lägga in sig på hvb hemmet Stegsholm. Men han skulle skrivas ut så fort han lämnade ett pos u-p.

Några dagar tidigare har Kalle lämnat ett u-p på kliniken/ITOK som var positivt bla på bens. Kalle kontaktar Brukarföreningen och berättar hur rädd han är för delirium och ep. Han har druckit hårt och länge. Han behöver en traditionell avgiftning något som man inte alls har resurser eller kompetens för på Stegsholm.

Jag har fått tillåtelse av min vän (kalla honom Kalle) att berätta hur hans utskrivning gick till; den han i ett tidigare brev beskrivit att han var skräckslagen inför. (läs:..när livet går sönder..)

Kalle har problem med benz och framför allt med alkohol. Itok-integrerat team för opiatberoende kriminalvårdsklienter- där Kalle då var patient, krävde av honom att han skulle lägga in sig på hvb hemmet Stegsholm. Men han skulle skrivas ut så fort han lämnade ett pos u-p.

Några dagar tidigare har Kalle lämnat ett u-p på kliniken/ITOK som var positivt bla på bens. Kalle kontaktar Brukarföreningen och berättar hur rädd han är för delirium och ep. Han har druckit hårt och länge. Han behöver en traditionell avgiftning något som man inte alls har resurser eller kompetens för på Stegsholm.

BF tar ett antal kontakter med ITOK och påtalar den medicinska risksituation som föreligger om man sänder Kalle utan föregående avgiftning till Stegsholm. Det ger ITOK blanka fn i. Ett par dagar senare skickas Kalle dit och ankomstprovet är såklart pos eftersom man inte gett honom tid nog att bli ren efter det sista lämnade pos provet på kliniken.

Kalle kastas ut ur metadonbehandling. Kalle anser att hela situationen riggats för att bli av med honom. Visst förstår man att han uppfattar det så! Han hade inte en chans att leva upp till kraven.

Jag träffade Kalle i helgen. Han söker ny behandling. Läkaren han träffade tycker att han ska avgifta sig själv från alk och benz i hemmet!?!

Vilken planet kommer han ifrån?

Må så gott, alla brukare

Önskar Sthlms brukarförening och Kikki