Möte med en representant från kommunen.

Igår hade vi ett möte med en person som jobbar för Flens kommun. Det blev ett väldigt bra möte. Anledningen till att vi skulle ha mötet var för att han ville veta bakgrunden till föreningen.

Han fick vetskap om hur vi blivit bemötta, vad vi fått för råd exempelvis byta kommun, klippa navelsträngen och mycket mer. Han blev även upplyst om hur soc hade gjort när dom avskrivit en persons egen ansökan om behandlingshem, skickat ut en tid som redan passerat när kallelsen kom med orden: Kommer du inte eller avbokar tiden avskrivs din ansökan. Han blev förskräckt över vad vi hade att berätta.

Igår hade vi ett möte med en person som jobbar för Flens kommun. Det blev ett väldigt bra möte. Anledningen till att vi skulle ha mötet var för att han ville veta bakgrunden till föreningen.

Han fick vetskap om hur vi blivit bemötta, vad vi fått för råd exempelvis byta kommun, klippa navelsträngen och mycket mer. Han blev även upplyst om hur soc hade gjort när dom avskrivit en persons egen ansökan om behandlingshem, skickat ut en tid som redan passerat när kallelsen kom med orden: Kommer du inte eller avbokar tiden avskrivs din ansökan. Han blev förskräckt över vad vi hade att berätta.

Personen ifråga kommer att delta vid vårt årsmöte den 25/5, han kommer även bjuda in andra politiker i kommunen och så även soc. Han har även kontakt med en som jobbar på lokaltidningen, som även kommer att delta i årsmötet. Hans son, som sitter i en helt annan styrelse har koll på bidrag och kommer även vara med på årsmötet för att tipsa och råda oss. Han kommer även att ordna en typ av medlemslista för oss.

Represetanten från kommunen är politisk vilde och kommer tillsammans med oss väcka medborgarfråga samt motion.

Annika