Möte för patienter som går på substitutionskliniken i Falun den 14/11

Hej!   

Vi på Dalarnas brukarförening får nu låna RIA:stugan i Falun till de möten som är för oss patienter som går på substitutionskliniken i Falun. Nu behöver vi inte påverka i enskilda telefonsamtal, utan nu kan vi  träffas och göra våra röster hörda i grupp inför brukarråden som är en gång i månaden, Då brukarråden berör oss alla  är det viktigt att så många som möjligt kommer då det är våra liv det handlar om. Vid intresse kommer det även finnas möjlighet  att få följa med på ett brukkarråd framöver men vi återkommer mer om det på mötet.    

Kommande möte är den 14e november kl:14.00 på RIA:stugan i Falun. Välkomna

Hej!   

Vi på Dalarnas brukarförening får nu låna RIA:stugan i Falun till de möten som är för oss patienter som går på substitutionskliniken i Falun. Nu behöver vi inte påverka i enskilda telefonsamtal, utan nu kan vi  träffas och göra våra röster hörda i grupp inför brukarråden som är en gång i månaden, Då brukarråden berör oss alla  är det viktigt att så många som möjligt kommer då det är våra liv det handlar om. Vid intresse kommer det även finnas möjlighet  att få följa med på ett brukkarråd framöver men vi återkommer mer om det på mötet.    

Kommande möte är den 14e november kl:14.00 på RIA:stugan i Falun. Välkomna