Mitt i politiken – andra röster om narkotikapolitiken

 Efter SBFs valenkät har vi tillfrågat en rad olika enskilda partipolitiker som ställer upp i valet till Riksdagen, Landsting och kommuner, och som har en något avvikande åsikt gentemot sina moderpartier och i synnerhet de partier som är emot skadereducerande åtgärder som vi strävar efter ska bli verklighet. Tyvärr har inte detta varit det lättaste eftersom frågan uppenbarligen är extra besvärande i valtider. De vänsterpartister vi frågade svarade alla, och inte så överraskande, att de inte har någon avvikande mening. Av dessa tillfrågade var naturligtvis bland annat Alice Åström som gjort mycket gott i frågan.

Nu under veckan kommer vi publicera dessa intervjuer av de som ställt upp, frågorna är desamma som i valenkäten med tillägget av en mer personlig fråga som lyder: Vad anser du vara fel med dagens narkotikapolitik och vad tycker du borde göras och vilka svårigheter finns för att genomföra det?

Vi tackar allra ödmjukast för de svar vi fått och publicerar löpande från idag fram till fredag.

17/9 #8 Camilla Lindberg – Folkpartiet

17/9 #7 Christopher Aqurette – Moderaterna

16/9 #6 Martin Ängeby – Folkpartiet

16/9 #5 Maria Abrahamsson – Moderaterna

15/9 #4 Björn Fries – Socialdemokraterna

14/9 #3 Annika Beijbom – Folkpartiet

14/9 #2 Lotta Nordfeldt – Centerpartiet

13/9 #1 Johan Hedin – Centerpartiet

 Efter SBFs valenkät har vi tillfrågat en rad olika enskilda partipolitiker som ställer upp i valet till Riksdagen, Landsting och kommuner, och som har en något avvikande åsikt gentemot sina moderpartier och i synnerhet de partier som är emot skadereducerande åtgärder som vi strävar efter ska bli verklighet. Tyvärr har inte detta varit det lättaste eftersom frågan uppenbarligen är extra besvärande i valtider. De vänsterpartister vi frågade svarade alla, och inte så överraskande, att de inte har någon avvikande mening. Av dessa tillfrågade var naturligtvis bland annat Alice Åström som gjort mycket gott i frågan.

Nu under veckan kommer vi publicera dessa intervjuer av de som ställt upp, frågorna är desamma som i valenkäten med tillägget av en mer personlig fråga som lyder: Vad anser du vara fel med dagens narkotikapolitik och vad tycker du borde göras och vilka svårigheter finns för att genomföra det?

Vi tackar allra ödmjukast för de svar vi fått och publicerar löpande från idag fram till fredag.

17/9 #8 Camilla Lindberg – Folkpartiet

17/9 #7 Christopher Aqurette – Moderaterna

16/9 #6 Martin Ängeby – Folkpartiet

16/9 #5 Maria Abrahamsson – Moderaterna

15/9 #4 Björn Fries – Socialdemokraterna

14/9 #3 Annika Beijbom – Folkpartiet

14/9 #2 Lotta Nordfeldt – Centerpartiet

13/9 #1 Johan Hedin – Centerpartiet