Metadon/subutex/buprenotex/suboxone mediciner

Patienter har ringt mig och undrat över medicinhanteringen inne på kliniken i Falun.  Många som har metadon har emellanåt blivit tilldelade metadon på kliniken som inte är deras och kommer från andra läkemedelsbolag och därmed är gjorda med andra bindningsmedel. Detta gör att patienter inte mår lika bra då de är van vid deras egna sort av metadon.  Tillverkning av Metadon görs både i Sverige och i Norge varav skillnaden är att det är gjorda med olika sorters bindningsmedel  ex  det är alkohol i den norska och inte i den svenska osv. Patienter har uttryckt detta väl för kliniken att de inte vill ha någon annan sort än den de har och som kroppen är van vid då de mår dåligt av att få olika sorter. Men kliniken säger: Nu får du de här flaskorna bättre än att slänga dem, för än har inte datumet gått ut. Sedan har patienter fått olika sorters metadon flaskor med sig hem.

Patienter har ringt mig och undrat över medicinhanteringen inne på kliniken i Falun.  Många som har metadon har emellanåt blivit tilldelade metadon på kliniken som inte är deras och kommer från andra läkemedelsbolag och därmed är gjorda med andra bindningsmedel. Detta gör att patienter inte mår lika bra då de är van vid deras egna sort av metadon.  Tillverkning av Metadon görs både i Sverige och i Norge varav skillnaden är att det är gjorda med olika sorters bindningsmedel  ex  det är alkohol i den norska och inte i den svenska osv. Patienter har uttryckt detta väl för kliniken att de inte vill ha någon annan sort än den de har och som kroppen är van vid då de mår dåligt av att få olika sorter. Men kliniken säger: Nu får du de här flaskorna bättre än att slänga dem, för än har inte datumet gått ut. Sedan har patienter fått olika sorters metadon flaskor med sig hem. Dessa flaskor är inte  patientens egna, utan någon helt annans och antagligen ingens, utan flaskor som blivit kvar sen gammalt och när patienter bytt dosering.


Ringde runt idag till både Läkemedelsverkets avdelning där de kan lagar & regler ang mediciner och sedan till Socialstyrelsen region mitt då jag blev rekommenderad att ringa dit av Läkemedelsverket då Socialstyrelsen  har hand om det som händer på klinikerna. 


Socialstyrelsen säger: att kliniken måste fråga patienten om de får låna ut dennes medicin till annan patient ex vid kris. kliniken får inte ge någon annan medicin till patienten än dennes egna. Medicinen är inte klinikens utan patientens medicin därför ska patienten enbart få sin egna utskrivna medicin med sig hem och inget annat. Medicinen betalas av patienten  varav det är patienetens.Klinikens arbete är att delegera ut medicinen tills den dag patient hämtar ut medicinen själv på Apoteket.


Har fler blivit utsatta för detta hör av er till mig, för så här får inte medicinhanteringen gå till. Även jag själv har blivit utsatt för det här.